Här hittar du information om områdesbehörighet 6.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A6 istället.

Behörighetskurser

Behörighetskurser
Engelska B
Samhällskunskap A

Områdeskurser

Skapande verksamhet
Etik och livsfrågor
Filosofi A
Kultur- och idéhistoria
Mediekommunikation A
Människan socialt och kulturellt
Pedagogiskt ledarskap
Psykologi A
Samhällskunskap B
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
Skapande verksamhet
Utveckling, livsvillkor och socialisation
Virtuella miljöer

en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng