Här hittar du information om områdesbehörighet 5.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A5 istället.

Behörighetskurser

Matematik B
Samhällskunskap

Områdeskurser

Biologi A
Etik och livsfrågor
Filosofi A
Människan socialt och kulturellt
Människor i behov av stöd
Naturkunskap B
Omvårdnad
Psykiatri
Psykologi A
Psykologi B
Samhällskunskap B
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
Utveckling, livsvillkor och socialisation

en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng