Här hittar du information om områdesbehörighet 4.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A4 istället.

Behörighetskurser

Engelska B
Matematik C
Samhällskunskap A

Områdeskurser

Företagsekonomi B
Marknadsföring
Mediekommunikation C
Praktisk marknadsföring B
Redovisning och beskattning
Rättskunskap
Samhällskunskap B
Småföretagande A
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
Teknikutveckling och företagande

en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng