Här hittar du information om områdesbehörighet 3. Du ser nedan vilka behörighetskurser som krävs och vilka kurser som ger meritpoäng. Området gäller främst för Arkitektur / naturresurser.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A3 istället.

Behörighetskurser för områdesbehörighet 3

Behörighetskurser
Matematik C
Naturkunskap B
Samhällskunskap A
Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdeskurser för områdesbehörighet 3

Bild och form, fördjupning
Biologi B
Fysik B
Företagsekonomi B
Geografi B
Hållbart samhällsbyggande
Kemi B
Konstruktion A
Miljökunskap
Naturbruket och miljön
Samhällskunskap B
Småföretagande A
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation

en halv (0.5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng