Här hittar du information om områdesbehörighet 2.

Behörighetskurser

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A2 istället.

Behörighetskurser
Aktuellt språk Steg 3
Engelska B

Områdeskurser

Affärskommunikation engelska
Affärskommunikation moderna språk
Grekiska A
Latin A
Litteratur och litteraturvetenskap
Modersmål B
(om annat språk än det som har tagits i anspråk för meritpoäng ovan)
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
Teckenspråk för hörande, steg 1

en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) -meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
(om annat språk än det som har tagits i anspråk för meritpoäng ovan)
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng

Källa: Studera.nu