Här hittar du information om områdesbehörighet 17.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A15 istället.

Behörighetskurser

Idrott och hälsa A
Matematik B
Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A)
Samhällskunskap A

Områdeskurser

Biologi B
Biologi breddning
Etik och livsfrågor
Fysik B
Fysik breddning
Hälsopedagogik
Idrott och hälsa B
Kemi B
Kemi breddning
Pedagogiskt ledarskap
Psykologi A
Samhällskunskap B
Specialidrott A
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
Utveckling, livsvillkor och socialisation

en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng