Här hittar du information om områdesbehörighet 16. Behörighetskurser för områdesbehörighet 16 är Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Mer information hittar du nedan. Områdesbehörigheten gäller främst för omsorg och vård.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A14 istället.

Behörighetskurser för områdesbehörighet 16

Behörighetskurser
Matematik B
Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A)
Samhällskunskap A

Områdeskurser för områdesbehörighet 16

Bild och form, fördjupning
Biologi B
Biologi breddning
Etik och livsfrågor
Fysik B
Fysik breddning
Hälsopedagogik
Kemi B
Kemi breddning
Pedagogiskt ledarskap
Psykologi A
Samhällskunskap B
Social omsorg
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
Utveckling, livsvillkor och socialisation

en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng