Här hittar du information om områdesbehörighet 15.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A14 istället.

Behörighetskurser

Behörighetskurser
Matematik B
Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A)
Samhällskunskap A

Områdeskurser

Arbetsliv naturbruk
Arbetsmiljö och säkerhet
Basmaskin körning
Biologi B
Biologi breddning
Djurkunskap
Djursjukvård
Fysik B
Fysik breddning
Kemi B
Kemi breddning
Naturbruket och miljön
Projekt och företagande
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation

en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng