Här hittar du information om områdesbehörighet 14.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A11 istället.

Behörighetskurser

Biologi B
Fysik A
Kemi B
Matematik D

Områdeskurser

Arbetsliv naturbruk
Biologi breddning
Fysik B
Kemi breddning
Miljökunskap
Miljöteknik
Naturbruket och miljön
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation

en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng