Här hittar du information om områdesbehörighet 13. Behörighetskurserna är här Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A13 istället.

Behörighetskurser för områdesbehörighet 13

Biologi B
Fysik B
Kemi B
Matematik D

Områdeskurser för områdesbehörighet 13

Biologi breddning
Djursjukvård
Etik och livsfrågor
Fysik breddning
Hälsopedagogik
Kemi breddning
Omvårdnad
Psykologi A
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation

en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng