Här hittar du information om områdesbehörighet 11.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A11 istället.

Behörighetskurser

Biologi B
Fysik A
Kemi B
Matematik D

Områdeskurser

Biologi breddning
Etik och livsfrågor
Fysik B
Fysik breddning
Kemi breddning
Omvårdnad
Psykologi A
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation

en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng