Här hittar du information om områdesbehörighet 1. Behörighetskurser för områdesbehörighet 1 är Historia A och Samhällskunskap A.

Behörighetskurser

Historia A
Samhällskunskap A

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A1 istället.

Områdeskurser

Etik och livsfrågor
Filosofi A
Historia B
Historia C
Kultur- och idéhistoria
Latin A
Pedagogiskt ledarskap
Psykologi A
Samhällskunskap B
Religionskunskap B
Rättskunskap
Svenska C – muntlig och skriftligkommunikation

en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng