Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär att delar av utbildningen sker ute på en riktig arbetsplats. Praktikperioderna på yrkeshögskolan kallas LIA och står för lärande i arbete. Det långsiktiga målet med LIA-perioden är att förbereda den studerande för sin framtida yrkesroll.

Yrkesutbildning i samarbete med arbetslivet

Att välja en YH-utbildning är ett effektivt sätt att utbilda sig för en aktuell arbetsmarknad. På yrkeshögskolan läser du utbildningar som är framtagna i nära samarbete med arbetslivet. YH-utbildningar är skräddarsydda för uppfylla behov på kompetens som efterfrågas av branschen.

En utbildning på yrkeshögskolan matchar dig mot arbetslivet och varvar teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter genom LIA. Eftersom en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser, får studenter erfarenhet och kan mycket om sitt yrke redan när de tar examen.

Utbildningarna på yrkeshögskolan drivs i samarbete med arbetsgivare som är aktiva genom att till exempel delta i projekt, föreläsa eller erbjuda praktikplatser. Genom att ta emot LIA-praktikanter får företag tillgång till kompetenta studenter och möjlighet att hitta nya potentiella medarbetare.

LIA praktik under utbildningen

En av fördelarna med YH-utbildningar är att en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket innebär att lärandet sker direkt på en arbetsplats tillsammans med de yrkesroller branschen omfattar.

Eftersom YH-utbildningar ska leda till arbete inom det valda yrkesområdet, är det viktigt att utbildningen har en nära kontakt med arbetslivet. En stor del av kontakten sker genom LIA, där praktikperioderna är en integrerad del av utbildningen. Genom LIA får studenten arbetslivserfarenhet under studietiden och ökade kunskaper om branschen.

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Du får arbetslivserfarenhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Källa: YH Myndigheten

LIA - Lärande i arbete för dig som student

För att förbereda studenten för sin framtida yrkesroll sker delar av utbildningen direkt ute i arbetslivet. På LIA-arbetsplatsen får studenten utbildning i skarpt läge då kursen sker på en arbetsplats inom branschen. Genom handledning får studenten möjlighet att omsätta, och vidareutveckla, sina kunskaper från utbildningen i en riktig arbetsmiljö.

Syftet med LIA:n är att ge dig som student arbetslivserfarenhet och möjlighet att prova på din framtida yrkesroll redan under utbildningen. LIA:n kan göras på ett eller flera företag och ger dig möjlighet att prova på flera olika arbetsplatser och yrkesområden.

Inom yrkeshögskolan sker cirka en tredjedel av utbildningen ute på en arbetsplats. Fördelarna med LIA är flera då du som student får

  • en första introduktion till branschen
  • utbildning genom lärande i arbete
  • förståelse för vilka yrkesroller och krav på kompetens som finns
  • arbetslivserfarenhet inom det valda yrkesområdet
  • knyta kontakter som kan leda till arbete under utbildningen eller efter examen

Som LIA-student får du prova på branschen och under handledning utföra riktiga arbetsuppgifter. Genom LIA:n ökar du din förståelse för yrkesrollen såväl som branschen, vilket gör dig konkurrenskraftig inför det kommande arbetslivet.

Att vara LIA företag

LIA-praktiken ger studenter värdefull arbetslivserfarenhet medan företagen i sin tur får tillgång till kompetenta studenter. För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Många företag använder LIA som en effektiv rekryteringskanal för att hitta potentiella medarbetare samtidigt som man delar med sig av sin kompetens.

LIA är en kurs som ska uppfylla utbildningsmålen och utbildningssamordnaren ansvarar tillsammans med arbetsplatsen för att LIA-kursen motsvarar kursmålens krav.

Huvudsyftet med LIA är att studenter får träna kunskaperna som de har lärt sig under skolförlagda delen av utbildningen, för att skaffa sig färdigheter och kompetenser inom yrkesområdet. Inför LIA:n ska studenten tilldelas en handledare som har huvudansvar för utbildningen under praktikperioden på företaget.

Målet med yrkeshögskolans utbildningar är att studenterna ska vara anställningsbara från dag ett efter examen. Att vara LIA företag och ta emot LIA-studenter innebär därför ett ansvar. Genom handledning ska studenten under LIA få kunskap som motsvarar kraven på kompetens för den framtida yrkesrollen.

Under LIA perioden ska studenten få

  • utbildningen genom lärande i arbete
  • utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning
  • kunskap och kompetens inom områden som behövs för den framtida yrkesrollen
  • möjlighet att knyta värdefulla kontakter i branschen

Målet med LIA:n är att det ska vara en meningsfull och utvecklande period för båda parter. Som handledare är det därför viktigt att du är lyhörd för den studerandes mål och ambitioner med LIA-perioden.

Efter en genomförd LIA ska du som handledare bedöma studentens prestation och ge underlag för betygsättning till utbildningsanordnaren.

YH-utbildningar som ökar chanserna till jobb

Om du vill gå en utbildning som matchar dig mot arbetsmarknadens behov, finns det många YH-utbildingar att välja mellan. Yrkeshögskolans utbildningar finns över hela landet och inom många olika branscher som till exempel teknik, ekonomi, vård, restaurang, media och bygg.

Här hittar du alla YH-utbildningar och information om yrkeshögskolan