Här hittar du information om hur du höjer dina betyg genom en så kallad prövning. Det finns två olika stadier då du kan göra en prövning, när du fortfarande går på gymnasiet samt efter gymnasiet via Prövningsenheten eller Komvux i din kommun. Båda beskrivs här nedan.

Vad är prövning?

En prövning innebär att du läser in ett gymnasieämne på fritiden och sedan gör en så kallad prövning. Den tenta som görs i prövningen kan vara muntlig eller skriftlig eller bådadera. Prövning är det enda sättet att höja dina gymnasiebetyg, men som du läser nedan finns vissa restriktioner ifall du fortfarande läser på gymnasiet. Många använder även förfarandet för att skaffa sig behörighet för eftergymnasiala studier.

Prövning under gymnasiet

Ifall du fortfarande studerar på gymnasiet har du rätt att göra en prövning i ämnen där du har F (tidigare IG). Detta innebär att du inte kan höja dina betyg medan du fortfarande studerar på gymnasiet - något som var tillåtet förut. En prövning av icke-godkända betyg är kostnadsfri för dig som fortfarande studerar på gymnasiet.

Prövning på komvux

När du gör en prövning på Komvux eller Prövningsenheten är det möjligt att höja dina betyg ifall du uppnår kraven på högre betyg vid tentorna. Det finns här en skillnad mellan att pröva godkända och icke-godkända betyg, nämligen att du får betala 500 kr för varje prövningstillfälle ifall du vill höja dina betyg. Men det är möjligt att göra en prövning i samma gymnasiekurs hur många gånger som helst.

Det bör tilläggas att ifall du läser upp betyg hamnar du i den så kallade kompletteringsgruppen när du söker till högskola och universitet. Du kan läsa mer om olika urvalsgrupper här.

När kan man göra en prövning av gymnasiebetyg?

Prövningstillfällen sker oftare i större kommuner och mer sällan i mindre kommuner, men du har rätt att göra en prövning i andra kommuner än din hemkommun. De större kommunerna har oftast egna hemsidor för prövningsenheterna medan du besöker Komvux eller Utbildningsförvaltningens hemsida ifall du bor i en mindre kommun.