Här hittar du information om vad som krävs för att komma in på gymnasiet. Du hittar behörighetskraven för både nationella program och yrkesprogram.

Olika typer av gymnasieprogram

Gymnasieprogram delas upp i två olika typer av gymnasieprogram: nationella program (även kallade högskoleförberedande program) och yrkesprogram. Ett nationellt program är bredare medan ett yrkesprogram främst är avsett för dig som vill börja jobba efter gymnasiestudierna.

Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

För att få gå ett nationellt program krävs följande:

  • Att du slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande skola
  • Att du inte har genomgått en gymnasieutbildning
  • Att du påbörjar gymnasieutbildningen senast första halvan av det år du fyller 20 år

Behörighet yrkesprogram

För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs att du har godkänt i Svenska (eller svenska som andraspråk), engelska, matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

När du läser ett yrkesprogram får du inte automatiskt behörighet till högskolestudier utan du måste själv se till att läsa Engelska 6 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Varje gymnasieskola i Sverige är skyldig att låta dig läsa dessa ämnen om du vill.

Behörighet nationella/högskoleförberedande program

För högskoleberedande program ställs samma krav, fast du ska även ha godkänt i ytterligare fyra ämnen, det vill säga totalt nio ämnen. Vill du komma in på Ekonomi- och samhällsvetenskapsrogrammen ska du ha läst geografi, historia, samhällskunskap och religion bland de nio ämnena. Vill du komma in på naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska du istället ha läst biologi, kemi och fysik bland dina nio ämnen. För estetiska programmet och särskild variant kan det ställas krav på färdighetsprov och förkunskaper i ett ämne eller ämnesområde.

Tillgodoräknande av moderna språk

Sedan höstintagningen 2014 kan du räkna med betyget i moderna språk (M2) som ett ämne när du ansöker till en gymnasieutbildning.

Grundskolans och gymnasieskolans betygsskala

Betygssystemet för grundskolan är samma som för gymnasieskolan, följande poäng och betygsskala gäller i årskurs 6-9:

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0