Grundläggande behörighet är ett minimikrav för att läsa en högskoleutbildning. Grundläggande behörighet kan du bland annat få av att läsa på gymnasiet, folkhögskola eller komvux.

De flesta utbildningar på högskolan kräver dessutom att du också uppfyller krav på särskild behörighet (se områdesbehörigheter). Det betyder i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser till en viss nivå, men det kan till exempel vara krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.

Nedan finner du information utifrån dina förutsättningar.

Grundläggande behörighet efter 2011

Grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå har den som avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

För elever som har betyg från ett nationellt högskoleförberedande program som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng ska högskoleförberedande examen utfärdas om eleven har godkända betyg om minst 2 250 gymnasiepoäng. I de godkända betygen måste det ingå en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3), engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6), matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1a, 1b eller 1c), och gymnasiearbetet.

Elever som gått ett yrkesprogram läser obligatoriskt bara 100 poäng i svenska/svenska som andraspråk och 100 poäng i engelska. Dessa elever ska erbjudas möjlighet att läsa ytterligare svenska/svenska som andraspråk och engelska så att de uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Dessa elever kan komplettera inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande behörighet och kommer då att prövas i grupp I (direktgrupp) när de söker till högskolan, trots denna komplettering. Kompletteringar utöver vad som krävs för grundläggande behörighet prövas däremot i grupp II.

Grundläggande behörighet med betyg från och med 2010

Gäller sökande med slutbetyg från gymnasieskolans nationella program eller specialutformade program eller med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning utfärdat tidigast 1 januari 2010.

Det här ger grundläggande behörighet

Ett slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd i minst 2250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänd i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A.

Det här ger inte grundläggande behörighet

Om du har avslutat gymnasieskolan med ett reducerat program 2010 eller senare, så uppfyller du inte kraven för grundläggande behörighet. Det kommer heller inte att vara möjligt att styrka grundläggande behörighet med ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning.

Grundläggande behörighet med betyg från 1997-2009

Gäller sökande med slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program eller slutbetyg/samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning utfärdade före 1 januari 2010.

Det här ger grundläggande behörighet

 • slutbetyg från ett nationellt program eller specialutformat program i gymnasieskolan och lägst betyget Godkänd på kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program.
 • slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg.
 • samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd eller betyg 1-5 i poängsatta kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Grundläggande behörighet med betyg från 1996 och tidigare

Gäller sökande med avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer eller andra äldre utbildningar.

Det här ger grundläggande behörighet

 • avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje/tvåårig specialkurs i gymnasieskolan
 • avgångsbetyg 2 eller 3 från gymnasial vuxenutbildning (eller motsvarande) eller avgångsbetyg från andra äldre gymnasieutbildningar

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan och etapp 2 på gymnasial vuxenutbildning. Språkkunskaperna kan också styrkas med exempelvis Svenska kurs B och Engelska kurs A med lägst betyget Godkänd.

Grundläggande behörighet med intyg från folkhögskola

Gäller sökande med intyg från folkhögskolans Allmänna kurs.

Det här ger grundläggande behörighet

intyg om grundläggande behörighet samt styrkt behörighet i samtliga kärnämnen.
intyg om allmän behörighet från folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 juli 1998.

Utländska betyg

Du är behörig till högskolestudier i Sverige om du är det i ditt hemland, men du måste också ha vissa kunskaper i svenska, engelska och matematik.

Förkunskaper i svenska

För grundläggande behörighet måste du antingen

 • ha lägst betyget Godkänt i svenska kurs B, alternativt svenska som andraspråk kurs B, på komvux eller motsvarande, eller
 • ha fått godkänt resultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier (

  TISUS

  ) eller preparandutbildning vid någon högskola med godkänt resultat på avslutande test, eller
 • ha en avslutad gymnasieutbildning med danska, norska eller isländska som modersmål (har du gymnasieutbildning från Finland måste du ha haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer), eller
 • visa att du har tillägnat dig kunskaper i svenska som motsvarar den första punkten på något annat sätt. Det räcker inte att ha svenska som modersmål för grundläggande behörighet i svenska.

Förkunskaper i engelska

För grundläggande behörighet måste du antingen

 • ha lägst betyget Godkänt i Engelska A eller motsvarande kunskaper
 • ha betyg i engelska från komvux etapp 2, eller
 • ha ett godkänt resultat från något av de test som universiteten och högskolorna godtar (TOEFL, IELTS, First Certificate in English från Cambridge/Oxford, Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency).

Förkunskaper i matematik

För grundläggande behörighet måste du ha lägst betyget Godkänt i Matematik kurs A eller motsvarande kunskaper.

Matematik kurs A eller motsvarande är ett nytt krav för sökande med avgångsbetyg utfärdade efter 1 januari 2010.

Reell kompetens och undantag

Universitetet eller högskolan kan räkna dig som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven. För ett sådant beslut krävs att de ska anse att du på grund av någon omständighet ändå har förmåga att genomföra utbildningen. Detta kallas för reell kompetens. Högskolorna kan också medge undantag från ett eller flera krav på behörighet. Detta medges dock endast i undantagsfall. Läs mer på Studera.nu

Behörighet Master-/Magisterexamen

Oavsett vilket ämne du vill ta en master- eller magisterexamen i så är kravet att du genomgått en kandidatutbildning och har en kandidatexamen.