Det finns några olika anledningar till varför man skulle tänkas gå i en skolan i Sverige om man inte är svensk medborgare. En är att man vill gå en speciell utbildning i Sverige eller genomföra ett utbytesår här. En annan anledning är om man har blivit tvungen att fly sitt hemland för att överleva det är för dessa som det nedan finns lite information om den svenska skolan.

Är du utbytesstudent så har du troligtvis koll på visum, antagningar och liknande innan du kommer till Sverige.

Kan asylsökande gå i skolan i Sverige?

I Sverige kan barn från ca ett års ålder och upp till att det är dags att börja sexårs gå på förskola. Efter sexårs börjar barnen som går i en svensk skola årkurs 1. I Sverige är det skolplikt enda till årskurs 9. När man gott ut årskurs 9 kan man gå gymnasiet, vilket merparten av Sveriges ungdomar väljer att göra då det nästan är ett måste för att få ett jobb. All utbildning i Sverige är gratis (med gratis innebär att skolan står för skollunch, böcker och annat material, skolan tar heller inte ut några avgifter) och från att man är 18 och tills man har studerat klart kan man få studiebidrag från staten. Detta bidrag (hur mycket varierar) plus ett förmånligt lån får man även vid högre studier på högskola och universitet däremot måste man vid högre studier stå för sitt egna skolmaterial och skolböcker.

Om man kommer till Sverige som asylsökande så har man samma rätt som en svensk medborgare att gå i skolan. Det är ingen skolplikt men möjligheten till utbildning ska finnas. Asylsökande barn får gå i förskola, grundskola samt gymnasiet i Sverige under samma villkor som andra barn i Sverige. Även barn som är mitt i en gymnasieutbildning i sitt hemland kan få gå klart en liknande utbildning här i Sverige.

Det är kommunen som ansvarar för att asylsökande barn ska få en plats på en skola. Målet är att det ska finnas en plats så att barnen kan börja skolan inom en månad från ankomstdatumet, men barnet kan välja att vänta med att börja skolan om den inte är redo. Alla barn som är svenska medborgare måste gå i skolan och alla nadra barn som är i Sverige får gå i skolan om de vill.