Vidareutbildning från barnsjuksköterska till företagssköterska

Kan jag komplettera min utbildning med enstaka kurser för att bli företagssköterska?

Maria, 2014-01-27

Svar:

Hej Maria! Vad kul att du vill sadla om till företagssköterska. Flera universitet, t.ex. Umeå universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Örebro universitet m.fl. har börjat utveckla utbildningar som riktar sig till dig som vill bli företagssköterska. Beroende på om du har en "ny" eller "gammal" examen finns lite olika vägar att gå:

Örebro universitet har t.ex. ett magisterprogram för dig som vill bli företagssköterska som startar till hösten, och vill man ha ett litet försprång kan man läsa kursen Medicin avancerad nivå Arbetsfysiologi, ergonomi och arbetsmedicin. Har du en äldre examen har Karolinska Institutet finns kompletteringskurser som ger behörighet motsvarande en kandidatexamen, se t.ex. Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad 15 hp samt Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 15 hp. Här hittar du även en kompetensbeskrivning för företagssköterskor Källa: http://www.foretagshalsor.se/utbildning-kompetens/hogskoleutbildningar

Jesper, 2014-01-28

Skriv ett svar: