Varför så hög matematisk behörighet för ämneslärare i grundskolan?

Hej!. Jag undrar varför det är så höga matematiska krav för ämneslärare till grundskolans senare år. För att ha ingångsämnet matematik måste man ha läst matematik D (4) vilket för mig känns onödigt. Kan Ni förklara för mig varför det är så högt och varför inte stora kunskaper fram till och med matematik C (3) räcker?

Zabine, 2014-10-23

Svar:

Hej Zabine, förstår att det kan kännas frustrerande med så höga intag när man försöker söka in till en utbildning! Tyvärr kan jag inte svara på vad den exakta anledningen till detta är, hur det resonerades när just detta beslutet tog men jag ska försöka ge dig ett så bra svar som möjligt. Kraven finns till för att det ska vara möjligt för en sökande att hänga med i undervisningen inom högskola/på en viss utbildning och för att skapa förutsättningar för ett gemensamt utgångsläge i utbildningen. Kravgränsen hindrar också den sökande från att under utbildningens gång hamna i orealistiska studiesituationer där undervisningen helt enkelt hamnar på en för svår nivå. Här hittar du kurser inom matematik som kan underlätta för dig att komma in! Lycka till, Vh Malin

Malin, 2014-04-24

Var svaret bra? Berätta för dina vänner!Malin, 118500 poäng

Skriv ett svar: