Studera till psykolog trots funktionsnedsättning

Hej! Jag vill bli psykolog men är gravt dyslektiker. Jag fick 16,17 i snitt betyg. Med matte b. Hur ska jag plugga upp för att kunna bli det jag vill?

Linn, 2015-03-17

Svar:

Hej Linn! Om man har ett utlåtande som styrker att man har dyslexi och att man skulle göra bättre ifrån sig med längre lästid, så kan man exempelvis få göra Högskoleprovet med 50% längre provtid. Observera att utlåtandet inför högskoleprovet måste vara skrivet av en person som är godkänd av Högskoleverket/Universitets- och högskolerådet som intygsskrivare. Går man på högskola, kan man kontakta den aktuella högskolans samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder i studiesituationen, för att ansöka om pedagogiskt stöd. En lista på samordnare finns här:http://www.studeramedfunktionshinder.nu/samordnare.htm. Ett dyslexiintyg krävs ibland för att få stöd, men det behöver för detta ändamål inte vara skrivet av en person från Högskoleverket/Universitets- och högskolerådets lista (som endast gäller utlåtanden inför högskoleprovet). Man kan få information från samordnaren vid den egna högskolan om vad som gäller för att få stöd just där. Stockholms universitet har skapat denna webbplats där du kan läsa mer om att studera med funktionshinder. Se www.studeramedfunktionshinder.nu. Lycka till!

Luciano, 2015-03-17

Skriv ett svar: