Skillnaden förskolelärare och grundskollärare 1-3?

Vad är skillnaden mellan förskolelärare och grundskollärare 1-3? Börjar man gå förskolelärare (3,5år). Kan man då om man ångrar sig läsa till (0,5år) för att bli grundskollärare 1-3?

Evelina Karlsson, 2017-03-30

Svar:

Skriv ett svar: