Magister eller kandidat?

Hej, Jag har en kandidatexamen inom miljövetenskap, dvs en ganska bred utbildning inom just miljöområdet. Men trots att jag har en bred utbildning är det extremt svårt att få jobb som miljöhandläggare eller miljö- och hälsoskyddsinspektör då sådana jobb i princip kräver en kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd på CV:t (trots att min utbildning inte är alls långt ifrån). Så, då undrar jag nu - är det bättre om jag söker till ett kandidatprogram i miljö- och hälsoskydd och läser de kurser som jag inte har (60 hp) eller är det smartare att läsa master eller magisterprogram i miljö- och hälsoskydd?

Sanna, 2018-03-08

Svar:

Skriv ett svar: