Krav för att bli trafiklärare

Jag heter Lilian. Jag skulle vilja veta vilka krav som ställs på trafiklärare och vilka krav som ställs för att starta trafikskola?

Anonym, 2012-08-15

Svar:

En trafikskola är en yrkesmässig utbildning av förare av fordon som kräver särskild behörighet. Trafikskola får drivas endast efter tillstånd.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett.

En trafikskola ska bland annat ha en godkänd trafikskolechef och en godkänd utbildningsledare. På trafikskolan kan dessutom finnas en eller flera godkända trafiklärare.

Frågor om tillstånd och godkännande av trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av Vägverket.

Tillståndsgivare och tillsyn Transportstyrelsen utövar tillsyn.
Källa: Verksamt

Malin, 2012-08-15

Skriv ett svar: