Kan en samhällsplanerare läsa en master i stadsplanering på BTH?

Hej. Jag studerar till samhällsplanerare på Lunds universitet och jag är intresserad av att läsa Blekinge Tekniska högskolas mastersutbildning i stadsplanering. På programmets webbsida står det att utbildningen öppen för studenter med en samhällsvetenskaplig bakgrund (Min kandidat) men att 30 hp i rumslig design krävs. Min fråga är om jag kan läsa 30 hp i rumslig design som fristående kurser?

Simon, 2019-09-11

Svar:

Skriv ett svar: