Hur mycket matte är det i nationalekonomi, kriminologi eller journalistik?

Hej! Jag funderar på att läsa Nationalekonomi med inriktning Sociologi på Stockholms universitet i höst, men har dock en del frågor kring Nationalekonomi som ämne. Är det mycket matte i nationalekonomi? Hur stor del av utbildningen skulle ni säga bestod av matte? Är det goda chanser att få jobb efter utbildningen? Hur ser arbetsmarknaden ut? Jag har även en fråga kring journalistiken då jag även funderar på journalistprogrammet. Jag har hört att det är svårt att få jobb som journalist idag, stämmer det? Vad har en journalist för medellön? Hur ser arbetsmarknaden ut för kriminologer? Medellön? Mvh Emma

Emma, 2014-03-18

Svar:

Hej Emma! Studerar man ämnesinnehållet på Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi så är det väldigt lite matte i ren form, däremot brukar ofta de ekonomiska ämnena innehålla matematiska element. Du kommer till exempel läsa Spelteori (Game theory) och Pristeori (Price theory). Spelteori bygger på matematik och har inslag av sannolikhetstänkande, det vanliga exemplet som lyfts fram är det så kallade "fångarnas dilemma". Så en kärlek för matematiskt tänkande, oavsett om det gäller statistik, sannolikhet eller liknande, är fördelaktigt! Jag tycker Wikipedia ger en bra beskrivning på den nationalekonomiska delen: "Nationalekonomi kan i stort sett delas in i två huvudavdelningar: Inom mikroekonomi studeras enskilda beslutsfattare såväl på produktions- som konsumtionssidan. Inom makroekonomi studeras en ekonomi som helhet med fokus på aggregerade variabler som produktion, arbetslöshet och inflation." Eller som vi brukar säga här: ekonomi behandlar siffror och då kommer ofta matten på köpet! Enligt Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket, har personer som läst nationalekonomi eller statistik bättre möjligheter att få jobb inom statliga myndigheter och verk än civilekonomer med andra inriktningar. Torbjörn Lindström, HR-direktör på SCB säger också att nationalekonomer är efterfrågade, och främst de som lägger extra fokus på statistik. I den privata sektorn kan nationalekonomer arbeta inom en mängd olika yrkesroller som statistiker, fondförvaltare eller konsulter och troligtvis en mängd andra yrken som jag inte kommer på just nu. Avseende journalistyrken är den rådande opinionen att det är svårt att få arbete som journalist. Vi håller dock inte riktigt med om det då vi ser en stor efterfrågan på skrivkunniga personer, och gärna journalistutbildade i olika Internetbolag och startups. Detta beror dels på framväxten av så kallad "innehållsmarknadsföring" (se punkt 6 om content marketing) samt att fler och fler onlinetidningar växer fram. Läs mer om arbetsmarknad och framtidsutsikterna för journalister. Gällande kriminologi är svaret på din fråga tyvärr liknande det som gavs gällande nationalekonom eftersom också kriminologer kan arbeta inom en mängd olika roller och områden, t.ex. med utredning och analys inom Polisen, Tullverket eller kriminalvården. Vidare kan man arbeta med integrationsfrågor och brottsförebyggande verksamhet. Det finns även möjlighet att arbeta som samhällsanalytiker eller att forska på universitet och högskolor. Här läser du mer om kriminologyrket.

Jesper, 2014-03-19

Skriv ett svar: