Hur blir jag en barnmorska?

Hej jag har några frågor. Jag skulle vilja bli barnmorska, jag har förstått att man ska plugga till sjuksköterska då. Sen ska man plugga vidare men hur länge? Vilka ämnen och betyg krävs för att bli de? Är det ett bra jobb med bra lön?

Jag skulle även jätte gärna vilja bli barnonkolog. Vad krävs för att bli det och hur länge ska man plugga? Är det ett bra jobb med lite konkurens?

Tack
Med vänliga hälsningar
Biba von Heland

Anonym, 2012-11-16

Svar:

Hej! I en tidigare fråga gav vi svar på hur man blir barnmorska. Avseende lön så tjänar en barnmorska i genomsnitt 31 000/mån enligt SCB.

Såhär blir du barnonkolog 1. Läkarutbildning, 5,5 år Första steget är läkarutbildningen som är 5,5 år lång. Utbildningen leder fram till en läkarexamen.

2. Allmäntjänstgöring, 2 år Allmäntjänstgöringen (AT) görs under två år. Den utgör grunden för allmän behörighet att utöva läkaryrket och leder fram till legitimation och rätten att påbörja en specialisering.

3. Specialisttjänstgöring, minst 5 år Nästa steg är en specialistexamen inom barn- och ungdomsmedicin. Utbildningen innehåller både teori och praktik inom ett antal barnmedicinområden. En handledare följer en och avgör när man uppfyller kraven och är klar med sin specialisering, men det tar minst fem år.

4. Grenspecialitet, minst 2,5 år Det sista utbildningssteget utförs på en avdelning för barnonkologi och tar mellan 2,5 och 4,5 år.

Källa: Barncancerfonden.se

Malin, 2012-11-19

Skriv ett svar: