Gymnasielärare

Jag har läst Personalvetarprogrammet 180hp samt Psykologi A 30 hp. Läste ekonomi på gymnasiet. - Vilka extra kurser krävs för att jag ska bli behörig gymnasielärare? - Vad krävs det om jag vill gymnasielärare i ämnena psykologi och svenska? (Läste psykologi A+B och Sve A,B,C i gymnasiet)

Sofia, 2017-04-26

Svar:

Skriv ett svar: