Gymnasielärare i svenska + litteratur?

Jag har en magisterexamen i svenska och läser kompletterande pedagogisk utbildning för bli gymnasielärare i svenska. Jag har även läst Litteraturvetenskap A och B, dvs 60 hp. Min fråga är om det vore möjligt att lägga till litteraturen för att på så sätt bli behörig tvåämneslärare, eller om en sån lösning även kräver litteratur C?

Emma, 2017-02-03

Svar:

Skriv ett svar: