Genväg till att arbeta som kurator?

Har under 20 år arbetat med ungdomar, dels på fritidsgård och dels på institutioner. Är intresserad av att arbeta som kurator men har ingen socionomutbildning i botten. Utbildad fritidsledare, pluggat socialpedagogik och olika samtalsmetodet. Behöver jag läsa socionomprogrammet för att arbeta som kurator eller kan jag läsa enstaka ämnen och på så sätt få en utbildning som är komplett?

Helene Kronstam, 2016-06-30

Svar:

Skriv ett svar: