Vad har genusperspektiv/genusvetenskap för behörighetskrav?

Hej! Jag har funderat på att börja studera efter ett par år med jobb och resande. Jag har tidigare varit ganska skoltrött och är inte så insatt i vad man behöver ha för slags poäng/betyg etc när det gäller att söka in på en utbildning. På gymnasiet gick jag bygglinjen och hade alltså inte väldigt många teoretiska kurser. Det jag nu har fått upp ögonen för är genusperspektiv eller genusvetenskap men är inte helt klar över vad det innebär för skillnad… vart ska jag börja för att såsmåningom börja skolan igen?

Louise, 2015-02-04

Svar:

Hej Louise, Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgår från att genus och sexualitet är en social och kulturell konstruktion. Genusvetenskap har sin vetenskapliga bas i feministisk forskning, och problematiserar relationer mellan könen ur ett maktperspektiv. Med genusperspektiv menas att man studerar och analyserar exempelvis områden som ekonomi, kultur och samhälle med genuskunskapen som grund. För att studera Genusvetenskap på högskolan krävs Grundläggande behörighet Här hittar du utbildningar inom Genusvetenskap

Alexandra, 2015-02-04

Var svaret bra? Berätta för dina vänner!Alexandra, 35250 poäng

Skriv ett svar: