Läsa fysioterapi eller sjukgymnastik på distans

Vilka möjligheter finns det att studera till sjukgymnast / fysioterapeut delvis genom distansstudier? Jeg har hittat Mittuniversitetets programm för hälsa och rehabilitering, men det är inte samma som fysioterapi eller hur? Vilka universitet och högskolor erbjudar en distansutbildning i fysioterapi?

Sara, 2015-01-20

Svar:

Hej Sara, Utan att vara en dignitär på området skulle jag säga att programmet för hälsa och rehabilitering nog är lite bredare och mer akademiskt än fysioterapeut/sjukgymnast. Tyvärr är det också så att jag inte känner till en utbildning till fysioterapeut på distans och min gissning är att det beror på att det är en del fysisk och praktisk kunskap som behöver läras ut. Det finns fristående kurser, men då oftast på masternivå. Det mest snarlika jag kommer på är Arbetsterapeut på Umeå universitet som också kan läsas på distans.

Jesper, 2015-01-21

Skriv ett svar: