Förskrivningsrätt?

Jag är grundutbildad sjuksköterska och vill läsa till "förskrivningsrätt för sjuksköterskor". Jag är behörig för kursen, men för att ansöka om rätt till förskrivning behöver jag ytterligare kurser eller en vidareutbildning. Socialstyrelsen kräver, förutom sjuksköterskeexamen, 30hp (20p) i "Farmakologi och sjukdomslära" I kursen "förskrivningsrätt för sjuksköterskor" som bla ges via Umeå Universitet, ingår det även farmakologi..... får man räkna in dessa poäng i de 30? Eller måste man läsa 30 hp utöver den kursen? Samt undrar jag VAR man kan läsa "farmakologi och sjukdomslära" som fristående kurs? Helst distans. MVH Stina

Stina, 2019-09-05

Svar:

Skriv ett svar: