Finns det olika sorters distansutbildning?

Ja. Det som skiljer mest är om kursen har obligatoriska möten eller inte. Obligatoriska möten kan antingen äga rum på en bestämd plats och tid eller ske via webben en viss dag och tidpunkt. Kontrollera noggrant hur din distansutbildning är upplagd.

Utbildningssidan, 2011-05-07

Svar:

Skriv ett svar: