Kurser för att bli arkivarie

Hej, Jag har planer på att läsa arkiv- och informationsvetenskap A+B via distans och Mittuniversitetet nu till hösten. För tillfället håller jag på och läser Historia C samt Rättspsykologi. Tidigare har jag läst (5-10 år bakåt i tiden); Beteendevetenskap 60 hp Arkeologi 50 hp Juridisk grundkurs 30 hp Etnologi 30 hp Kriminiologi 30 hp De senaste två åren har jag läst/håller på och läser Historia A+B+C samt Rättspsykologi 1. Jag vill då som sagt läsa till arkivarie men den enda utbildningen jag hittar som är på distans är på halvfart. Jag funderar därför på att läsa något/några kursen parallellt med arkiv och informationsvetenskap och undrar om det finns något särskilt som är bra att kombinera med den kursen/om det är något särskilt som efterfrågas av arkivarier. Jag undrar dessutom hur det är med kandidatexamen. Som jag har förstått det så behöver man ha 90hp i ett ämne vilket jag kommer ha i Historia när jag är färdig till sommaren samt att man ska ha läst ytterligare 90 hp. Innebär det att jag har en kandidatexamen efter att jag är färdig till sommaren, är det något man kan få "bevis" på eller finns det något hinder. Jag har inte läst dessa olika kursen på samma högskola/Universitet. Beteendevetenskapen lästes i Linköping, Arkeologi, Etnologi och juridik i Lund, Kriminologi i Stockholm, Historia på Gotland och Rättspsykologi i Kristianstad. Med vänlig hälsning Jennie

Jennie, 2014-01-25

Svar:

Hej Jennie Det finns andra alternativ också, du kan även läsa Kulturvetenskap. En kandidatexamen är på 3 års studier med motsvarande antal poäng (60 poäng per år med nya systemet). För att bli arkivarie ska en tredjedel av studierna ägnas åt arkivkunskap. För att till exempel arbeta på Språk- och folkminnesinstitutet krävs en högskoleexamen med antingen språkvetenskaplig , musikvetenskaplig eller etnologisk inriktning. Du kommer sannolikt ha bättre chans om du skaffar dig ytterligare kompetens inom IT och databaser, kanske rentav hur du skapar och administrerar sistnämnda. Ett annat tips är kompetens för att digitalisera olika material och automatisering av själva digitaliseringen. Vi rör oss då in på mer tekniska kurser men det är en inriktning som bör bli värdefull i framtiden.

Jesper, 2014-01-28

Skriv ett svar: