Kompletteringsutbildning för utländska jurister

Hej, mitt namn är Kaban jag skulle vilja att fråga om kompletteringsutbilding för utländiska jurister. jag har skickat min betyg till skolverker och de har bedömat så :-(utbildning motsvarar till nivå och omfattning svensk kandidataexamen med rättsvetenskap som huvudpmråde), men det är alltså jag förstår inte tillräckligt vad innebär det?om jag vill komplettera min betyg vad kan göra ?Jag har läst på juridicum hemsidan att det finns en kurs för utländiska jurister men jag vet inte om det ingår mig eller inte så , jag vet att sista ansökning är 15 april så jag är lite orolig

Anonym, 28250 poäng, 2012-02-27
Svar

Hej Kaban! Tidigare erbjöd Göteborgs universitet en kompletteringsutbildning för utländska jurister vid namn Utlex. Denna kompletteringsutbildning startade inte 2011 och det är osäkert när utbildningen startar igen. Stockholms universitet erbjuder dock en kompletteringsutbildning för utländska jurister med planerad start hösten 2012.Kompletteringsutbildningen för utländska jurister (Bridging programme for international lawyers) omfattar två års heltidsstudier. Utbildningen leder till en svensk juristexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Juristexamen utgör behörighetskrav för vissa yrken inom rättsväsendet. Utbildningen ger också god kompetens för annat juridiskt och kvalificerat arbete såväl inom som utom landet inom offentlig förvaltning och näringslivet samt för rättsvetenskapliga forskarstudier.

Utbildningen består av tre terminer obligatoriska kurser samt en termin självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Undervisning och examination sker på svenska. Utbildningen ges inte på distans.Mer information hittar du på Stockholms universitets hemsida.

Lucas, 28250 poäng
Svar

haj kan I kontakt to on telephone number my phone number 0739438520

, 1500 poäng
Svar

Hej, Stockholms universitet har tidigare haft en kompletteringsutbildning för utländska jurister http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kompletteringsutbildningen/kompletteringsutbildning-f%C3%B6r-utl%C3%A4ndska-jurister-1.72817, kontakta dom för att se när den startar igen!

, 750 poäng
Svar

Hejsan! Jag har utbildad som advokat från Syrien och jag undrar vad ”nästa steg” är för mig? jag behöver hjälp. Vad du rekommendera ? Jag har min ”Utlåtande” var kan jag skicka bifogar av den? Med vänlig hälsning

, 1500 poäng