Utbildare

Expressa Utbildningscenter

Telefon

010 - 330 01 72

E-post

info@expressas.se

Hemsida

Expressa Utbildningscenter

Adress

Fjärde Långgatan 16 , 413 28,

Karta

Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter är till för dig som söker effektiva och samhällsviktiga utbildningar på distans inom det beteendevetenskapliga fältet. Vårt mål är att möjliggöra för den som vill utbilda sig att göra detta i sin egen takt och på de tider det passar i kombination med eventuellt arbete, andra studier, föräldraledighet eller jobbsökande. Utifrån dessa kriterier har vi skapat våra utbildningar som är helt och hållet på distans.

Förkunskapskrav

Vi har inga formella behörighetskrav men värderar våra utbildningar och kurser som eftergymnasiala. Detta då de är på en avancerad nivå såväl innehållsmässigt som språkligt. För att kunna genomföra och ta till sig utbildningarnas innehåll rekommenderar vi även goda kunskaper i det svenska språket.

Studietakt

Våra utbildningar och kurser är formade så att man ska kunna kombinera studierna med ett heltidsarbete eller annan sysselsättning. Du bestämmer alltså själv hur du vill lägga upp dina studier och på vilka tider. Dock gäller följande ramar:

 • Du måste ha blivit godkänd av din handledare på ett delmoment för att kunna gå vidare till nästa
 • Varje utbildning/kurs har en tidsgräns inom vilken studierna ska vara avklarade. Se aktuell tidsram under respektive utbildning/kurs.

Utbildningsstart

Första måndagen varje månad startar en ny studiegrupp (såvida det inte faller på en röd dag). Vi tar emot anmälningar löpande och i mån av plats.

Anmälan

Anmälan till våra utbildningar görs enbart via hemsidan.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom där det framgår vilken utbildning samt vilka färdigheter du har erhållit efter genomförda och godkända studier. Viktigt att ha i åtanke när du sedan söker arbete är att den sammantagna kompetensen, så som personlig lämplighet och tidigare erfarenhet, är avgörande för att kunna få en anställning och lyckas i arbetslivet. Vi vill även betona att våra utbildningar inte är högskole-/universitetsutbildningar och därmed inte leder till en legitimerad eller certifierad titel. De ger dig istället värdefull kunskap och verktyg som du behöver för att kunna arbeta med den målgrupp eller i den roll som utbildningen avser.

Vi som arbetar här

Var och en av Expressas utbildare har gedigen akademisk utbildning samt flerårig arbetslivserfarenhet inom de områden som Expressas utbildningar och kurser avser. Våra utbildare har samhällsvetenskaplig, pedagogisk, beteendevetenskaplig respektive humanistisk akademisk bakgrund.

Hos oss finns:

 • Beteendevetare
 • Socionom/socialpedagog
 • Socialantropolog
 • Idéhistoriker/litteraturvetare
 • Legitimerad lärare

Vi har stor erfarenhet av arbete med integrationsfrågor, mångfald, juridik, social och kognitiv utvecklingsarbete- barn, vuxna, ungdom, ledarskap, samtal, coachning och dylikt, från både privat och offentlig sektor. Du kan därmed vara förvissad om att du får en välutbildad, erfaren, kompetent och professionell utbildare/handledare när du väljer att gå någon av Expressas utbildningar eller kurser.

Auktoriserat utbildningsföretag

Expressa Utbildningscenter är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF:s regler och riktlinjer.

 SAUF - Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag

 

 

Ställ en fråga
 • × Frågor & förslag
  • Fråga
  • Förslag
  • Problem
  • Annonsera

  Beroende på vilket val du gör här ovan kan ditt inlägg & namn komma att bli synligt för andra webbplatsbesökare. Vi lämnar inte ut din e-post utan din tillåtelse. Läs vår policy

  Tack för ditt meddelande!

  Vi försöker svara på ditt meddelande så fort som möjligt!  Stäng rutan genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet

 • Mest visade frågor