Utbildare

Arcada

Telefon

0207 699 699

E-post

communications@arcada.fi

Hemsida

Arcada

Adress

Jan-Magnus Janssons plats 1 00560, Helsingfors

Karta

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada är en modern yrkeshögskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, turism, me­dia, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Moderna yrkeshögskolan Arcada har gamla anor

Arcada inrättades i Helsingforsregionen som yrkeshögskola år 1996 och beviljades ordinarie yrkeshögskolestatus år 1998 av undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten i Svenska sjukvårdsinstitutet (Sjukis), Svenska Handelsläroverket (Lilla Hanken), Tekniska Läroverket (Verket) och Folkhälsans socialläroanstalt utgjorde stommen i det nya Arcada.

Yrkeshögskolan upprätthålls av Yrkeshögskolan Arcada Ab, som ägs av Stiftelsen Arcada. Stiftelsens ändamål är att främja svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning.

Allt på ett campus

Arcada fanns då yrkeshögskolan startade sin verksamhet utspridd på Drumsö, vid Sturegatan i Helsingfors och vid Skogsmansgränden i Esbo. Redan från början önskade man sammanslå de geografiskt utspridda utbildningsenheterna under ett och samma tak. Drömmen var om en högskola, i ett hus under ett och samma tak förverkligades 2004 då de nya utrymmena i Arabiastrandenvar inflyttningsklara. Högskolan Arcada flyttade in i Arcadahuset sommaren 2004. Både medarbetare och de 1 800 studenterna var nöjda med det nya huset, som har en klar och tydlig image i 2000-talets material, glas, stål och sten.

På Arcadas campus finns också idag bl.a. studentbostäder och COR-huset, studerandekåren ASK:s eget hus. På campusområdet finns också yrkesinstitut Prakticums verksamhetsutrymmen. Fastighetsaktiebolaget Arcada Nova, som är ett dotterbolag till Stiftelsen Arcada, sköter förvaltningen av fastigheterna på campus-området.

Arcada idag

Yrkeshögskolan Arcada utvecklas kontinuerligt för att säkra konkurrenskraften även i framtiden. Arcada är idag en modern och internationell högskola med ca 200 anställda och 2 700 studenter. Utbildning på svenska och engelska erbjuds inom totalt 17 utbildningar på bachelor-nivå och sju utbildningar som leder till masterexamen vid fyra institutioner:

 • Institutionen för ekonomi och affärsanalys
 • Institutionen för energi- och materialteknologi
 • Institutionen för hälsa och välfärd
 • Institutionen för kultur och kommunikation

Arcada utbildar barnmorskor, ergoterapeuter, fysioterapeuter, förstavårdare, hälsovårdare,ingenjörer, kulturproducenter, medianomer, sjukskötare, idrottsinstruktörer, socionomer och tradenomer. Arcada erbjuder även öppna yrkeshögskolestudier.

Arcada Fortbildning lockar många vuxenstudenter som vill bredda och fördjupa sina kunskaper. Arcada satsar starkt på samhällsrelevant och studentintegrerad forskning och utveckling.

Facebook-feed

Utbildningar hos Arcada

Ställ en fråga
 • × Frågor & förslag
  • Fråga
  • Förslag
  • Problem
  • Annonsera

  Beroende på vilket val du gör här ovan kan ditt inlägg & namn komma att bli synligt för andra webbplatsbesökare. Vi lämnar inte ut din e-post utan din tillåtelse. Läs vår policy

  Tack för ditt meddelande!

  Vi försöker svara på ditt meddelande så fort som möjligt!  Stäng rutan genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet

 • Mest visade frågor