https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593522953/us/zzly4e4qt5rsogkhrxft.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079122/us/tshhs5liwqp3orguj1zl.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1598952177/us/duom62e057dvvr1avmm5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079266/us/jotm1cmg4sc8u4l4bpj1.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593523045/us/zttbj2xeroqjcfvoaxww.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1595403746/us/dfqhehb4ozhql3wljmd0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1594123681/us/ofhil7ol97ct2udejyyv.gif

NTI-gymnasiet Stockholm

Upptäck möjligheterna hos NTI - Gymnasiet

NTI-gymnasiet Stockholm


NTI - Gymnasiet

NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar inom IT, media, handel och ekonomi. Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan. Det är en skola för alla där alla ska få vara delaktiga och synas.

NTI - gymnasierna erbjuder ett rad olika program fördelat på deras 14 skolor över hela landet. I de olika programmen kan du som elev välja vad du vill fördjupa dig i, så det finns många möjligheter att skräddarsy din utbildning efter dina intressen. Vi erbjuder både yrkesinriktade och studieförberedande program, men du kan alltid komplettera våra yrkesprogram för att få högskolekompetens.

Kvalitetsarbete

På NTI eftersträvar vi hög kvalitet inom alla våra utbildningar. En förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och förbättras är att vi lyssnar på våra elever, föräldrar och medarbetare. Därför är det viktigt att elever för fram sina åsikter så att vi kan fortsätta vara en framgångsrik skola.

Utbildningar hos NTI-gymnasiet Stockholm

Utbildare

NTI-gymnasiet Stockholm

Telefon

08-54547650
Gå vidare till NTI-gymnasiet Stockholm

Besöksadress

Craafords väg 12 11324 STOCKHOLM

E-post

gymnasiet.stockholm@ntig.se

Karta