https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Veterinär– Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Veterinär samt relaterad information om hur mycket en Veterinär tjänar i lön, hur det är att jobba som Veterinär, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Veterinär utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad är och gör en Veterinär?

Djursjukvården vad gäller jordbrukets djur sköts av ca två tredjedelar statligt anställda distriktsveterinärer och ca en tredjedel egenföretagare. En Veterinär arbetar främst med djursjukvård, förebyggande djurhälsovård och livsmedelshygien. Dessutom finns ett stort antal veterinärer sysselsatta med forskning, utbildning eller laboratoriearbete. Längst ned på sidan kan du hitta en veterinärutbildning. 

Vård av sällskapsdjur och sporthästar bedrivs av veterinärer anställda vid djursjukhus i statlig och privat regi eller i egen praktik. Veterinärer anställda vid husdjurs och slakteriföreningar arbetar med bland annat förebyggande djurhälsovård. Veterinärer som arbetar med livsmedelskontroll, finns främst på slakterier som statligt anställda Besiktningsveterinärer och de har där ansvaret för bland annat köttkontroll och hygien. Ett fåtal Veterinärer arbetar som Stadsveterinärer. De är kommunalt anställda experter som biträder kommunernas hälsovårdsmyndigheter i livsmedelshygieniska frågor och djurskyddsfrågor.

Inom läkemedels och livsmedelsindustrier och vid vissa laboratorier arbetar också Veterinärer. De är i regel sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete. Veterinärer som arbetar vid lantbruksuniversitetet sysslar främst med undervisning och forskning inom områden knutna till djursjukvård och livsmedelshygien. Administrativt verksamma Veterinärer finns inom flera statliga myndigheter. I varje län finns minst en Länsveterinär som ansvarar för bland annat livsmedelskontroll och djurskydd och har tillsyn över veterinärverksamheten i länet. Veterinär är ett legitimationsyrke vars arbetsuppgifter till stor del inkluderar medicinsk behandling av djur, livsmedelskontroll, djurskydd, forskning och laboratoriearbete samt arbete med folkhälsa och epizooti.

Arbetsuppgifter

En Veterinär arbetar med djurs hälsa och bland arbetsuppgifterna kan nämnas

  • hälsokontroll på djur
  • ställa diagnos
  • föreslå en behandling
  • operera på djur
  • ge sprutor
  • skriva ut olika typer av intyg

Var arbetar man?

En Veterinär kan arbeta på djursjukhus, djurkliniker eller ha egen mottagning. Man kan även arbeta inom lantbruket med djur på gårdar. Flera statliga myndigheter, som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, är arbetsgivare åt många veterinärer. Dessa kan bland annat ha titlar som Länsveterinärer och Statsveterinärer.

Videointervju med en Veterinär

Vilken utbildning krävs för att bli Veterinär

Veterinärer utbildas i Sverige vid veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, på vad som är känt som Ultuna (campusområdet). Utbildningen omfattar 330 högskolepoäng (5,5 år) och varvar teori med praktik. Efter avslutad utbildning ansöker man om yrkeslegitimation, som utfärdas av Jordbruksverket. Veterinärer organiseras fackligt i Sveriges Veterinärförbund. Många veterinärer är med i branschföreningen Veterinärer i Sverige.

Att studera till Veterinär

Studiegången är bunden under fem år. Den sista terminen innehåller examensarbete och selektiv fördjupning. Vid antagningen till veterinärprogrammet det som regel höga poäng För att vara behörig krävs förutom kärnämnena godkänt i matematik D, kemi B, fysik B och biologi B. Med endast ett lärosäte i Sverige är konkurrensen om programmets platser extremt hård.

Behörighetskrav för att plugga till Veterinär

Behörighetskraven för utbildningar till Veterinär hittar du i områdesbehörighet A13.

Studera till Veterinär utomlands

Mer information inom kort

Studier i Norge

Du kan läsa mer om hur man studerar till Veterinär i Norge på Søk Utdanning.

Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

Det finns magister- och masterprogram för Veterinär med inriktning mot olika djur, klicka på Magister/Master till vänster för att se eventuell vidareutbildning för Veterinär.

Specialisering och inriktningar

Som Veterinär kan man rikta in sig på att arbeta med smådjur/husdjur eller nötkreatur och hästar. Det finns också både statligt och privat anställda Veterinärer med klinisk inriktning.

Skillnad mot liknande yrken

Se även Djurvårdare i djurpark som ser till att djuren där får sin dagliga skötsel eller Djurskötare inom lantbruk som tar hand om den dagliga omsorgen och tillsynen av djuren på ett lantbruk.

Stipendier för Veterinär

Det kan finnas stipendium för Veterinär oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Veterinär:

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

Frågor på studievägledningen relaterad till veterinär

Frågor på studievägledningen relaterad till veterinär

Frågor på studievägledningen relaterad till veterinär

Frågor på studievägledningen relaterad till veterinär

Frågor på studievägledningen relaterad till veterinär

Frågor på studievägledningen relaterad till veterinär

Frågor på studievägledningen relaterad till veterinär

...