https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Jord, skog & trädgård

 • Trädgårdsrådgivare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Trädgårdsrådgivare samt relaterad information om hur mycket en Trädgårdsrådgivare tjänar i lön, hur det är att jobba som Trädgårdsrådgivare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Trädgårdsrådgivare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Trädgårdsrådgivare?

  Trädgårdsrådgivare eller Trädgårdskonsulent ger råd och information om trädgårdsodling till yrkesodlare som arbetar med trädgårdsproduktion, både på friland och i växthus. Rådgivningen gäller till exempel val av sortiment och växtnäring samt av bekämpningsmedel, det vill säga skydd mot insekter, svampar och andra skadegörare. Arbetet innebär också att följa och stödja utvecklingen av nya sorters bär, frukter, grönsaker och prydnadsväxter.

  Den ekologiska odlingen ökar i omfattning och ställer också krav på rådgivning. Trädgårdsrådgivare blir också ofta engagerade i ekonomiska frågor. Några Rådgivare är specialiserade på ekonomi och byggnadsteknik. Det kan gälla att informera om skatteregler, att ge råd i budgetfrågor eller informera om tekniska hjälpmedel och nyheter inom konstruktion av till exempel växthus. Arbetet är självständigt och omväxlande. Man har inte bara kontakter med odlarna och deras organisationer utan också med myndigheter. Kontakten med odlarna är en viktig del av arbetet. Trädgårdsrådgivare besöker trädgårdsföretag, ordnar kurser, fältvandringar och studieresor, ibland i samarbete med odlarnas organisationer.

  I uppgifterna som Trädgårdsrådgivare vid en myndighet såsom länsstyrelsen arbetar man för att förverkliga politiska mål, framför allt genom information och rådgivning. Det gäller till exempel korrekt användning av biologiska och kemiska bekämpningsmedel samt att utveckla både den konventionella och ekologiska odlingen. Arbetet innebär att bevaka att lagarna inom miljöområdet följs samt att handlägga frågor om tillstånd och ekonomiskt stöd. En annan myndighetsuppgift är att anordna kurser som ger odlarna behörighet att använda bekämpningsmedel.

  Arbetsuppgifter

  En Trädgårdsrådgivare är en expert på trädgård och ger råd om bland annat

  • frilands- och i växthusodling
  • olika bekämpningsmedel
  • byggnadstekniska frågor
  • nyheter om odling
  • tekniska hjälpmedel

  Var arbetar man?

  Trädgårdsrådgivare arbetar förutom vid länsstyrelser också inom hushållningssällskapen och hos leverantörer till trädgårdsnäringen.

  Videointervju med en Trädgårdsrådgivare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Trädgårdsrådgivare

  Utbildning till Trädgårdsrådgivare ges på programmen för trädgårdsingenjör eller hortonom vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Även annan utbildning från universitet och högskolor kan också ge en grund för arbete som rådgivare.

  Att studera till Trädgårdsrådgivare

  Trädgårdsingenjörsprogrammet omfattar 3 års studier. Man väljer mellan någon av de tre inriktningarna odling, marknad eller design. Vänd dig till Sveriges Lantbruksuniversitet för närmare information om antagningskraven. Hortonomprogrammet omfattar 5 års studier. I utbildningen ingår bland annat marklära, ekologi, växtfysiologi och genetik samt mer tillämpade ämnen.

  Behörighetskrav för att plugga till Trädgårdsrådgivare

  Behörighetskraven för utbildningar till Trädgårdsrådgivare hittar du i områdesbehörighet A11.

  Studera till Trädgårdsrådgivare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Trädgårdsrådgivare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram för Trädgårdsrådgivare, bland annat till hortonom. Klicka på Magister/Master till vänster för att se eventuell vidareutbildning för Trädgårdsrådgivare.

  Specialisering och inriktningar

  Som Trädgårdsrådgivare kan man rikta in sig på byggnadsteknik och hur man bygger växthus.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Trädgårdsmästare som arbetar som arbetsledare inom odling eller Skogskonsultent som jobbar med rådgivning till skogsägare.

  Stipendier för Trädgårdsrådgivare

  Vi saknar information om stipendier för Trädgårdsrådgivare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  ...
  Diplomutbildning: Trädgård inriktning odling och köksträdgård, Medborgarskolan

  Trädgårdsskola – odling från grunden med praktiskt arbete på odlingslott. En utbildning öppen för alla med ett...

  Stockholm

  Trädgårdsmästare (Vuxenutbildning), Akademi Båstad Yrkeshögskola

  Har du planer på arbete i trädgårdsbranschen? Vi erbjuder en grundläggande trädgårdsutbildning som skapar de b...

  Båstad

  Ekosystemtjänster i praktiken -inom skötsel och anläggning, Akademi Båstad Yrkeshögskola

  Ekosystemtjänster i praktiken riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kom...

  Flera orter

  Diplomutbildning: Trädgårdsdesign - grundutbildning, distans i realtid, Medborgarskolan

  Grundläggande designprinciper inom trädgård. Uppmätningskunskaper, ritteknik, rita i skala, hårda markytor, lj...

  Distansutbildning

  Diplomerad Trädgårdsmästare, Academy Online

  Vill du jobba med trädgård och växter? Nu finns det möjlighet att lära sig grunderna i trädgårdsskötsel. Förbä...

  Distansutbildning

  Diplomutbildning: Stora trädgårdsskolan- grund, Medborgarskolan

  Påbörja ditt trädgårdsliv med en grundutbildning om växter, odling och design. Är du ny eller nästan ny i trä...

  Stockholm

  Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer, Umeå kommun

  Älskar du trädgård och vill fördjupa dig inom området skötsel och planering, anläggning, underhåll, växtproduk...

  Flera orter

  Diplomutbildning: Stora trädgårdsutbildningen, Medborgarskolan

  Stora trädgårdsutbildningen är en längre kurs på grundnivå inriktad mot trädgårdskunskap och formgivning. Den ...

  Stockholm

  Arbetsledare – Hållbar Grönyteförvaltning distans, YrkesAkademin

  Som arbetsledare tar du ansvar för att leda en grupp, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot h...

  Flera orter

  Yrkesutbildning - Trädgårdsanläggning och grönyteskötsel, Munkagårdsgymnasiet

  Som trädgårdsanläggare och skötselarbetare arbetar du med anläggning och skötsel av vår utemiljö. Du jobbar ut...

  Halmstad

  Fazer, banner stortavla