https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Språk

 • Tolk och översättare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Tolk och översättare samt relaterad information om hur mycket en Tolk och översättare tjänar i lön, hur det är att jobba som Tolk och översättare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Tolk och översättare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Tolk och översättare?

  Att arbeta som Tolk innebär att man hjälper människor att förstå varandra när de träffas. Tolkar används i varierade situationer och med varierade uppdragsgivare. En Tolk arbetar med talat eller skrivet språk medan en översättare enbart arbetar med texter.  Som Tolk finns många möjligheter och situationer där man har behov att tolka. Det finns

  • Konferenstolkar som arbetar med konferenser på uppdrag av bland annat EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Kontakttolkar arbetar framförallt med att hjälpa människor att förstå diverse situationer som kan uppstå, till exempel på sjukhus, polisstationer, försäkringsbolag osv.
  • Översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller ifrån olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur, tidningar, intyg, filmer men även med översättningar av hemsidor.
  • Kontakttolkar arbetar med myndighetskontakter, sjukhus, flyktingförläggningar, socialkontor och arbetsförmedlingar och hos polisen och hjälper personer som inte behärskar svenska.
  • Telefon- och videotolkning till exempel vid tolkning för myndigheter, kommuner och organisationer. Uppdragen kan vara på socialkontor, inom sjukvården, på Arbetsförmedlingen, på en skola eller inom rättsväsendet.
  • Simultantolkning är när man tolkar samtidigt som någon annan talar.

  Arbetsuppgifter

  En Tolk översätter från ett språk till ett annat på ett naturligt och flytande sätt och kunna förstå och uttrycka allt på de språk man tolkar på. Tolken måste förstå nyanser inom språken. Det är Tolkens uppgift att se till att alla från olika länder kan kommunicera med varandra. Tolken ska inte översätta varje enstaka ord. Det är snarare om att förmedla fakta, tankar, idéer och känslor till ett annat språk.

  Var arbetar man?

  Som Tolk och Översättare kan man arbeta med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Det bedrivs även en del språkvetenskaplig forskning på högskolor och universitet runt om i Sverige. Självklart kan man även arbeta på myndigheter och företag som erbjuder översättning och tolkning till och från olika språk. Det finns flera byråer i Sveriges som arbetar med att erbjuda diverse språktjänster till företag, organisationer och myndigheter. På en språkbyrå kan både översättare, tolkar, retorikkonsulter och språkgranskare arbeta. Många Tolkar arbetar som frilansare på uppdrag av både organisationer och företag. Uppdrag förmedlas bland annat via Exportrådet Språktjänst och via personliga och professionella kontaktnät.

  Videointervju med en Tolk och översättare

  Vilken utbildning krävs för att bli Tolk och översättare

  För att kunna söka till utbildning som tolk vid Stockholms universitet i Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) bör man ha svenska som förstaspråk och mycket goda kunskaper och färdigheter i engelska eller franska plus ytterligare något språk, företrädesvis ett av EU:s officiella språk. Folkhögskolor och studieförbund erbjuder också tolkutbildningar. YH, Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar kvaliteten för tolkutbildningarna inom folkbildningen.

  Att studera till Tolk och översättare

  För att kunna bli antagen till utbildningen måste den sökande genomgå ett särskilt prov som prövar språkkunskaper och språkfärdighet i samtliga språk samt fallenhet för tolkning. Målet med utbildningen är att ge sådana färdigheter i konsekutiv- och simultantolkning från två främmande språk till modersmålet att du ska kunna arbeta både vid EUs institutioner och vid andra internationella möten.  Kammarkollegiet ger efter prövning (muntligt och skriftligt prov samt redbarhetsprövning) auktorisation till kontakttolkar. Efter auktorisationen finns möjlighet att göra prov för speciell kompetens som rättstolk respektive sjukvårdstolk.

  Behörighetskrav för att plugga till Tolk och översättare

  Det krävs grundläggande behörighet för högskolan att plugga till Tolk och översättare på högskola. Urvalet görs sen baserat på grund och ofta krävs arbetsprov. Intervjuer och skriftlig motivering kan också förekomma. Det finns även Tolk och översättarutbildning på folkhögskola.

  Studera till Tolk och översättare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Tolk och översättare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Du kan t.ex. välja att läsa vidare till Språkvetare.

  Specialisering och inriktningar

  En Tolk kan föredra att arbeta med en typ av tolkning exempelvis relätolkning där man tolkar mellan två språk och via ett tredje eller med simultantolkning, där man tolkar muntligen och direkt.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Översättare som översätter text eller tal från ett språk till ett annat och Teckenspråkstolk som arbetar med döva och teckenspråk.

  Stipendier för Tolk och översättare

  Vi saknar information om stipendier för Språkvetare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom Språk

  ...
  Certifierad Tolk, Academy Online

  Att arbeta som tolk är ett ansvarsfullt, omväxlande och spännande arbete. Det är inte bara de internationella ...

  Distansutbildning

  Fristående kurser och spanska, 1-2 terminer - Universidad Nebrija Madrid, STUDIN – Study International

  Vill du läsa spanska i Spanien? Eller fristående kurser på ett spanskt universitet? Universidad Nebrija i Madr...

  Flera orter

  Fortum-stortavla