https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Språk

 • Teckenspråkstolk

  Teckenspråkstolkar tolkar i mötet mellan döva och hörselskadade å ena sidan, samt hörande å den andra.

  Läs mer

  Teckenspråket är det primära språket för cirka 8 000 döva och gravt hörselskadade personer i Sverige. Sedan 1981 erkänns det svenska teckenspråket officiellt som de dövas modersmål, vilket ger de döva rätt till tolkning mellan svenska och teckenspråk.

  Teckenspråkstolkar behövs i en rad olika situationer i mötet mellan döva och myndigheter/offentliga institutioner, men även i dövas vardagliga kontakter. Arbetssituationen är mycket skiftande; från läkarbesök och begravningar till studiebesök och konferenser. Många av landets teckenspråkstolkar arbetar inom landstingssektorn, antingen som fast anställda eller som arvodestolkar. Idag finns det även teckenspråkstolkar anställda på privata tolkbolag. Många tolkar har också anställning inom utbildningssektorn där döva studerar.

  I detta yrke måste man vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig i olika situationer. I yrket ingår det också att tolka till dövblinda personer. En metod för detta är att teckna i den dövblindes hand (taktilt teckenspråk). Språkintresse, anpassningsförmåga, samarbetsförmåga är viktiga egenskaper hos teckenspråkstolkar.

  Teckenspråkstolkar är idag ett bristyrke och det är lätt att få jobb.

  Vilken utbildning krävs för att bli Teckenspråkstolk?

  För att bli teckenspråkstolk krävs att du har mycket goda kunskaper i svenska. Förkunskaper i teckenspråk är meriterande vid antagning. Vanligtvis läser man först en tvåårig teckenspråkslinje, och sedan en tvåårig tolklinje. Idag finns även en fyraårig sammanhållen utbildning. Dessa utbildningar finns på någon av de folkhögskolor som bestäms av Tolk och översättningsinstitutet, TÖI (Du kan även läsa teckenspråk vid Stockholms och Örebro universitet, samt Malmö Högskola. Du som vill arbeta som teckenspråkstolk kan med fördel komplettera en folkhögskoleutbildning med akademiska studier.)

  Frågor på studievägledningen relaterad till teckenspråkstolk

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en teckenspråkstolk:
  28 200 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, Västanviks folkhögskola

  Utbildningen vänder sig till dig som är språkintresserad och tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ...

  Leksand

  Teckenspråks-och dövblindtolkutbildningen, Önnestads folkhögskola

  Som teckenspråks- och dövblindtolk så tolkar du till döva eller dövblinda. Vår tolkutbildning är på fyra år ...

  Önnestad

  MYH/s10Fortum-stortavla