https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Socialt arbete

 • Socionom

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Socionom samt relaterad information om hur mycket en Socionom tjänar i lön, hur det är att jobba som Socionom, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka och mycket mer.

  Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Socionom?

  Socionom är en utbildningstitel som ligger till grund för många olika yrken inom samma kategori. Socionomyrket är ett brett yrke med många valmöjligheter och som färdigutbildad socionom kan du söka jobb inom många områden. Om du är intresserad av människor, samhället och sociala frågor och vill arbeta med att hjälpa människor kan Socionom vara rätt yrke för dig.

  En Socionom arbetar med människor i utsatthet. Det kan vara barn, unga eller äldre personer som befinner sig i svåra situationer i livet. Socionomer jobbar bland annat med att hjälpa personer med funktionshinder, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet eller människor som är våldsutsatta eller hemlösa.

  Som Socionom arbetar du med att hjälpa andra människor att åstadkomma förändringar i deras liv. Något som kräver stor kunskap om hur människor och sociala strukturer i samhället fungerar.

  I yrket möter du alla typer av människor, ofta i svåra skeden av livet. Som socionom bör man därför gilla att arbeta med människor och ha förmågan att både vara empatisk och objektiv. Det är viktigt att känna till att arbetet som Socionom kan vara psykiskt påfrestande eftersom man dagligen träffar människor som befinner sig i utsatta positioner.

  Socionomer arbetar med sociala frågor ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att man tar hänsyn till hela individens livssituation när man gör en bedömning av lämpligt stöd och insats. I yrket som Socionom ingår flera vanliga titlar som Socialsekreterare, Kurator, Behandlingsassistent och Biståndshandläggare.

  • Socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. I tjänsten ingår att göra bedömningar om ekonomiska och terapeutiska behov hos klinter, ofta inom socialtjänsten. Andra exempel på arbetsuppgifter är förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor och familjerätt.
  • Kuratorer arbetar vanligtvis inom skola, hälso- och sjukvård. Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Skolkuratorer är den enda yrkeskategori skolan som har kompetens om psykosociala faktorer och den som ser eleven i hela sitt sociala sammanhang. Arbetet innebär att stötta elever, handleda skolans personal, grupper av elever samt deras föräldrar. Skolkuratorn har även kontakt med andra myndigheter som t.ex. socialtjänsten.
  • Kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården arbetar även med ett helhetsperspektiv där patientens ses ur sitt sociala sammanhang. I arbetar igår stödsamtal och krisbearbetning med både patienter och anhöriga. Vid kroniska sjukdomar har kuratorn längre kontakter där även stöd och handledning till medicinsk personal förekommer.

  • Behandlingsassistenter arbetar med människor i behov av stöd och råd för att bryta ett missbruk eller destruktivt beteendemönster. Behandlingsassistenter arbetar ofta inom öppen- och slutenvård, samt kriminalvården.

  Många Socionomer arbetar även inom kriminalvården som friskvårdsinspektörer eller som biståndshandläggare, LSS-handläggare och enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen. Som chef har socionomen ansvar för att planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller i hemvård.

  Arbetsuppgifter

  Eftersom socialt arbete är ett brett område skiljer sig arbetsuppgifterna för en Socionom åt beroende på vilket yrkesområde som man är verksam inom. Generellt arbetar Socionomer med rådgivning, utredning, stöd och behandling inom olika områden.

  Exempel på vanliga arbetsuppgifter för en Socionom är

  • Biståndsbedömning
  • Arbete med äldre och funktionshindrade
  • Missbruksvård
  • Familjerådgivning
  • Uppsökande verksamhet
  • Kriminalvård
  • Förebyggande socialt arbete

  Var arbetar man?

  Socionomer arbetar inom kommun, landsting, statlig och privat sektor. Som Socionom kan du arbeta inom en mängd olika områden som till exempel socialtjänst, psykiatrisk barn- och ungdomsvård, hälso- och sjukvård eller inom kriminalvården. Under de senaste åren har det även blivit vanligare att socionomer arbetar som egenföretagare inom företagshälsovård eller som konsulter med organisationsutveckling och samhällsplanering.

  Vilken utbildning krävs för att bli Socionom

  Socionomprogrammet på universitetet eller högskolan är den vanligaste utbildningen för att bli Socionom. Utbildningen leder till Socionomexamen och ger en bred kompetens för att arbeta med socialt arbete inom många olika områden. Även en examen inom socialpedagogik eller fristående kurser som ger examen inom socialt arbete kan vara ett alternativ. En del Socionomer har också en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

  Att studera till Socionom

  Socionomprogrammet är en högskoleutbildning som omfattar 3,5 år och leder till Socionomexamen. Socialt arbete är huvudområdet i socionomutbildningen. Under utbildningen läser du även ämnen som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Utbildningen innehåller både teoretiska studier och praktik. Det finns även masterutbildningar inom Socionomprogrammet som ger djupare ämneskunskaper och möjlighet till forskningsarbete.

  Läs vår intervju med Sandra Jarl som är Socionom och berättar om hur det är att studera till och arbeta som Socionom.

  Behörighetskrav för att plugga till Socionom

  Behörighetskraven för utbildningar till Socionom hittar du i områdesbehörighet A5.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Socionom i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Inom högskolan finns påbyggnadsutbildningar till socionomutbildningen. Man kan välja att studera fristående kurser eller gå ett masterprogram. Det finns även forskarutbildning för socionom

  Specialisering och inriktningar

  Beroende på utbildningsort kan du välja mellan olika inriktningar på Socionomprogrammet. Vanliga inriktningar är äldre och funktionshindrade, socialpedagogik och socialt arbete med internationell inriktning.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Behandlingspedagog som arbetar med människor med olika typer av problem och svårigheter till exempel missbruk, psykiska problem eller med barn som är utsatta.

  Stipendier för Socionom

  Det kan finnas stipendium för Socionom oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Socionom. Här hittar du aktuella stipendier för Socionomer:

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Luciano, Märsta

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Jakob Petersson

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Morteza, Älmhult

  Frågor på studievägledningen relaterad till socionom

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en socionom:
  29 200 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Socialpedagog, Distansinstitutet

  Lär dig allt om de lagar, metoder, förhållningssätt och bemötande som du behöver i rollen som socialpedagog fö...

  Distansutbildning

  Socialpedagog, Expressa Utbildningscenter

  Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig so...

  Distansutbildning

  Human Resource Management, kandidat 3 år – Middlesex University, London, STUDIN – Study International

  Vill du jobba med personal och organisation? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan kultur? ...

  Flera orter

  Social omsorg, Cady Training Academy

  Denna kurs är för dig som redan är utbildad till ett relevant yrke eller har relevant arbetslivserfarenhet och...

  Distansutbildning

  Socialpedagogisk utbildning, Gotlands folkhögskola

  Socialpedagogutbildningen på Gotlands folkhögskola är en 2-årig yrkesutbildning för dig med intresse för männi...

  Flera orter

  Socionomprogrammet med storstadsprofil, Södertörns högskola

  Ensamhet, hemlöshet, missbruk och skadegörelse - den här typen av problem finns på de flesta platser, men syns...

  Flera orter

  Socionomprogrammet, Högskolan i Gävle

  I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdighet...

  Flera orter

  Masterprogram i socialt arbete, Högskolan i Gävle

  En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlig...

  Gävle

  Socionomprogrammet 210 hp, Örebro universitet

  Det här programmet är för dig som vill arbeta med människor i olika livssituationer. Du kan komma att jobba so...

  Örebro

  KIMYH/s10