https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Pedagogik

 • Slöjdlärare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Slöjdlärare samt relaterad information om hur mycket en Slöjdlärare tjänar i lön, hur det är att jobba som Slöjdlärare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Slöjdlärare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Slöjdlärare?

  En Slöjdlärare är en ämneslärare som undervisar i slöjd. I Slöjdämnet har sedan införandet i skolan varit uppdelat i de två slöjdarbeterna textilslöjd och trä- och metallslöjd. Idag kombinerar lärare de båda med ytterligare ett ämne. Uppdelningen i två separat betygssatta slöjdämnen har försvunnit ur läroplanen men har i realiteten inte förändrat skolornas sätt att organisera slöjdundervisningen i någon större utsträckning. Flickorna och pojkarna har oftast växelvis textilslöjd och trä- och metallslöjd upp till skolår 5 eller 6, därefter ökar friheten att välja.

  Nästan alla skolor har skilda salar för textilslöjd och trä- och metallslöjd. Trä- och metallslöjdsalarna har ett antal stationära maskiner och en miljö som på många sätt påminner om en verkstadslokal för yrkesbruk. Textilsalarna är utrustade på ett annat sätt som mer påminner om förutsättningarna för arbete med mjuka material i hemmiljö med symaskiner, strykjärn och arbetsbord. Några få skolor har ersatt de två traditionella slöjdsalarna med vad man till exempel kallar skolans skapande ateljé. Slöjdämnet kan enligt gällande kursplan beskrivas i form av tre centrala kunskapsområden inom vilka eleverna ska utvecklas genom den verksamhet slöjdläraren planerar och genomför. De tre områdena är slöjdkunskaper, personliga kvaliteter och förmågor samt processkompetens.

  Arbetsuppgifter

  I slöjdämnet förenas teori och praktik i en process som gör kunskaperna konkreta och begripliga. Slöjdlärare arbetar med att

  • stödja och hjälpa elever
  • arbeta enligt läroplanen
  • sätta mål för elevers framsteg
  • koordinera grupp- och specialarbeten
  • instruera i praktiska prov och ge personlig feedback
  • samtal med föräldrar, lärare och arbetsgrupp i och utanför skolan

  Var arbetar man?

  Lärare arbetar främst på kommunala skolan och gymnasier men kan också vara verksamma i studieförbund, inom vuxenutbildningen eller på yrkeshögskolor.

  Videointervju med en Slöjdlärare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Slöjdlärare

  För att bli lärare utbildar du dig inom universitet och högskolor och kraven varierar beroende på vilken nivå du vill undervisa på och vilka ämnen du vill undervisa i. Hösten 2011 infördes en ny lärarutbildning i Sverige med fyra olika lärarexamina.

  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3, 4-6 eller fritidshem
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller gymnasieskola.
  • Yrkeslärarexamen
  Examenstillstånd söks för den examen som lärosätet vill ge.

  Att studera till Slöjdlärare

  Den som studerar till Lärare mot grundskolans tidigare år kan välja om de vill läsa till en examen på grundläggande nivå eller förlänga sin utbildning med minst en termin och därmed kunna ta ut examen på avancerad nivå. Det krävs också en viss ämnesfördjupning för att uppnå examen på avancerad nivå. Inriktning till slöjdlärare sker på Lärarprogrammen på universitet och högskolor.

  Behörighetskrav för att plugga till Slöjdlärare

  Behörighetskraven för utbildningar till Slöjdlärare hittar du i områdesbehörighet A4.

  Studera till Slöjdlärare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Slöjdlärare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Du kan t.ex. välja att läsa vidare till Hemslöjdskonsulent.

  Specialisering och inriktningar

  Det är ganska vanligt att en Lärare riktar in sig på ett ämne till eller bestämmer sig för att arbeta inom en särskild nisch, till exempel med vuxna eller invandrare.

  Skillnad mot liknande yrken

  De andra pedagoger som Förskollärare som arbetar på förskola med barn som är från 1 till 6 år gamla och även Fritidspedagog som arbetar med barn på fritidshem

  Stipendier för Slöjdlärare

  Det kan finnas stipendium för Slöjdlärare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Slöjdlärare:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en slöjdlärare:
  27 100 kronor per månad

  Baserad på slöjdlärare på grund- och gymnasieskola. Källa: SCB

  ...
  Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9, Konstfack

  Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 4,5 års studier, det ...

  Stockholm

  KI