https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet

 • Skorstensfejare– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Skorstensfejare samt relaterad information om hur mycket en Skorstensfejare tjänar i lön, hur det är att jobba som Skorstensfejare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Skorstensfejare utomlands och mycket mer.

  Läs mer

  Vad är och gör en Skorstensfejare?

  Skorstensfejare, som också kallas Sotare, förebygger brand och bidrar till att spara energi genom att sota skorstenar, kontrollera eldstäder och rengöra ventilationsanläggningar. En viktig arbetsuppgift är att rengöra och inspektera rökgasvägar i eldstäder och i skorstenar. Rengöringen minskar risken för att det ska börja brinna i kanalerna men gör också att det går åt mindre bränsle för uppvärmning.

  När en Skorstensfejare sotar används handredskap som sotarlina och krejs (en borste av stålris) men också olika tekniska hjälpmedel. Ibland använder man högtrycksspruta eller rensar kanalerna med hjälp av tryckluft. Vid kontroll av värmeanläggningar, till exempel en oljepanna, används tekniskt avancerade mätinstrument, för att göra täthetsprovningar och rökgasanalyser. Kontrollen visar om anläggningen fungerar på bästa sätt ur energi- och miljösynpunkt. En Skorstensfejare ger ibland råd till fastighetsägare om till exempel hur man eldar på bästa sätt eller vilka regler som gäller för installation av eldstäder och rökkanaler.

  Ventilationsanläggningar kräver rengöring och regelbunden kontroll, bland annat för att skydda människor med allergier och överkänslighet mot främmande ämnen i luften. Ofta är det skorstensfejarna som sköter dessa uppgifter. Rökkanaler och köksfläktar görs rena med hjälp av rengöringsmedel och samma typ av hjälpmedel som används i eldstäder och rökgaskanaler. Vilka arbetsuppgifter man har beror bland annat på i vilken typ av område man jobbar i, antingen ett villaområde eller ett industrikvarter, en landsbygd eller en stad.

  Sotet är det största problemet i arbetsmiljön. Därför använder skorstensfejare särskilda skyddskläder och vid behov andningsskydd. Efter att ha vidareutbildat sig till skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör har man delvis mer kvalificerade arbetsuppgifter, till exempel besiktningar och/eller arbetsledning.

  Arbetsuppgifter

  En Sotare arbetar med bland annat

  • rensa skorstenar från sot
  • kontrollera eldstäder rengöra ventilationsanläggningar
  • att rengöra och inspektera rökgasvägar i eldstäder och skorstenar
  • hanterar borstar, tryckluftsmaskiner och mätinstrument
  • ge råd till villaägare om kaminer och sotningsregler
  • kontrollerar rökgaskanaler

  Var arbetar man?

  Skorstensfejare är anställda på entreprenadföretag som kommuner anlitar. Driver kommunen sotningsverksamheten i egen regi kan skorstensfejaren också vara anställd direkt av kommunen.

  Vilken utbildning krävs för att bli Skorstensfejare

  20 veckors heltidsstudier som består av kurserna

  • Eldstäder, sotning, energi och författning
  • Imkanaler, rengöring, administration, miljö och energi.
  Utbildningen är studiemedelsberättigande och består dels av teoretisk utbildning och dels arbetsplatsförlagda delar för lärande i arbete (LIA).

  Att studera till Skorstensfejare

  Utbildningen genomförs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Rosersberg norr om Stockholm eller på distans med närträffar. Utbildningen omfattar 20 veckors studier.

  Behörighetskrav för att plugga till Skorstensfejare

  Utbildningar till Skorstensfejare ges som eftergymnasial utbildning, där krävs det både grundläggande behörighet och särskild behörighet, där du behöver ha minst godkänt i Svenska A, Matematik A och Samhällskunskap A.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Skorstensfejare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildning

  Efter tre års arbetslivserfarenhet, varav ett år efter grundutbildningen, kan du studera vidare till skorstensfejartekniker.

  Specialisering och inriktningar

  Efter att ha vidareutbildat sig till Skorstensfejartekniker har man delvis mer kvalificerade arbetsuppgifter, till exempel besiktningar och/eller arbetsledning. Man kan även arbeta som Skorstensfejarmästare och är då arbetsledare med ekonomiskt ansvar för ett sotningsdistrikt.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Brandman som arbetar med förebyggande brandskydd på olika sätt.

  Stipendier för Skorstensfejare

  Vi saknar information om stipendier för Skorstensfejare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom Bygg, anläggning och fastighet

  Lön & Löneutveckling

  Året 2020 tjänade en skorstensfejare:
  24 762 kronor per månad

  ...
  Piraja