https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Jord, skog & trädgård

 • Skogstjänsteman– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Skogstjänsteman samt relaterad information om hur mycket en Skogstjänsteman tjänar i lön, hur det är att jobba som Skogstjänsteman, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Skogstjänsteman utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Skogstjänsteman?

  Som Skogstjänsteman kan man ha olika yrkestitlar, exempelvis virkesköpare, produktionsledare, distriktschef, skogschef med flera. Skogstjänstemans arbete innebär mycket kontakter med andra människor. Arbetsuppgifterna varierar och kan innebära arbete både med skogsbruk och affärsverksamhet.

  Tidigare kunde en Skogstjänsteman ha titeln arbetsledare och ha ansvar för till exempel ett visst skogsområde samt den personal som hade till uppgift att sköta skogsvården. Numera är Skogstjänstemännen specialiserade inom olika områden, därav de olika yrkestitlarna. Det praktiska arbetet i skogen, såsom avverkning, plantering, med mera sköts oftast av entreprenörer.

  Skogsbolagen köper skogsvårdstjänsterna av entreprenörerna och har sällan egen personal anställd för detta. En Produktionsledare kan till exempel vara anställd av ett skogsbolag och ansvara för att avverkningen och därmed virkesförsörjningen fungerar. Denne har mycket kontakter med bland annat markägare de entreprenörer som sköter det praktiska arbetet. En virkesköpare är anställd för att exempelvis förse ett skogsindustriföretag med råvara i rätt mängd och av rätt kvalitet. Virkesköparen har kontakt med skogsägare, entreprenörer och åkerier för att hela kedjan ska fungera, från inköp och avverkning till leverans av råvaran. Kombinationer av dessa uppgifter förekommer också. Distriktschefer ansvarar för och leder arbetet inom sitt distrikt, medan en regionchef har det övergripande ansvaret över flera distrikt i en region.

  En Skogschef kan till exempel arbeta med utveckling och förvaltning av skogens skötsel. Arbetet inkluderar då både virkesproduktion och naturvård. Även upphandling av skogsvårdstjänster från olika entreprenörer kan ingå i arbetet. Exempel på andra titlar som förekommer är områdeschef, transportledare, inspektor, med flera.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna varierar och kan innebära arbete både med skogsbruk och affärsverksamhet. Exakt vad man gör beror lite på om man är Produktionsledare eller Distriktschef.

  Var arbetar man?

  Skogstjänstemän är anställda av exempelvis skogsbolag och skogsägarföreningar.

  Videointervju med en Skogstjänsteman

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Skogstjänsteman

  Inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns flera skogliga utbildningar, bland annat Jägmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet. Jägmästarprogrammet, fem års studier, förbereder för arbete med skog och skogsfrågor eller med miljö och naturresurser. Programmet anordnas i Umeå, men under fjärde och femte året finns också möjlighet att studera i Alnarp i Skåne eller i Uppsala. Vid Gammelkroppa skogsskola utanför Filipstad kan man efter två års studier ta examen som skogstekniker. Vid Växjö universitet kan man studera till högskoleingenjör i skog och träteknik. Programmet är tre år långt.

  Att studera till Skogstjänsteman

  Jägmästarutbildningens huvudämnen är skogsekologi, skogsproduktion (skogsskötsel), skogsteknik och ekonomi. Därutöver kan man välja att läsa kurser inom till exempel jakt och viltvård. Utbildningen leder framför allt till ledande och rådgivande arbetsuppgifter inom skogsbruket och närliggande branscher.

  Behörighetskrav för att plugga till Skogstjänstemän

  Behörighetskraven för utbildningar till Skogstjänsteman hittar du i områdesbehörighet A14.

  Studera till Skogstjänsteman utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Skogstjänsteman i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram för Skogstjänsteman, bland annat Skogsindustriell ekonomi. Klicka på Magister/Master till vänster för att se eventuell vidareutbildning för Skogstjänsteman .

  Specialisering och inriktningar

  En Skogstjänsteman kan åta sig olika uppgifter, till exempel som Skogsförvaltare som är ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning och skogsskötsel inom ett skogsområde

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med Skogsmästare jobbar med planering, utredning, rådgivning, utbildning och råvaruanskaffning inom bland annat storskogsbruk.

  Stipendier för Skogstjänstemän

  Det kan finnas stipendium för Skogstjänstemän oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Skogstjänstemän:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  ...
  Skogsbrukstekniker, Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

  Vår utbildning syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt teknisk innehå...

  Ljusdal

  Skogligt Basår, Stora Segerstad och Värnamo

  Det skogliga basåret är en högskoleutbildning på 60 poäng som ger behörighet och platsgaranti till SLU:s skogs...

  Skinnskatteberg

  Grundläggande skogsutbildning, Stora Segerstad och Värnamo

  Grundläggande skogsutbildning vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum ger dig grundläggande kunskaper inom skogs...

  Värnamo

  Skogsbrukstekniker, Skogstekniska

  Vår utbildning syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt teknisk innehåll.

  Alfta

  Grundläggande Skogsutbildning, Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

  Vår utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper i skogsskötsel, det sker i form av både praktiska oc...

  Ljusdal

  KI