https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Jord, skog & trädgård

 • Skogsförvaltare– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Skogsförvaltare samt relaterad information om hur mycket en Skogsförvaltare tjänar i lön, hur det är att jobba som Skogsförvaltare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Skogsförvaltare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Skogsförvaltare?

  Skogsförvaltare arbetar ofta som högre chefstjänstemän inom skogsbranschen. Dock används benämningen skogsförvaltare sällan som yrkestitel. Beroende på arbetsgivare kallas den som förvaltar skog till exempel regionchef eller stiftsjägmästare. Skogen ska skötas på bästa sätt, till exempel vad gäller avverkning och återbeskogning. Som Skogsförvaltare är man ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad och vägunderhåll inom ett skogsområde. Förvaltaren har ett övergripande ansvar för ekonomin och för miljö- och naturvård. Som hjälp i arbetet har man skogstjänstemän med olika specialiteter. Det praktiska arbetet görs oftast av entreprenörer, då skogsbolagen oftast köper skogsvårdstjänster i stället för att ha egen anställd personal för dessa uppgifter. Skogsförvaltaren har personalansvar.

  Arbetet består av att leda, utveckla och kommunicera verksamheten och däri ingår att samarbeta med rådgivare och specialister på kontoret samt med kunder, markägare, myndigheter och organisationer. Med stöd av speciell dataprogramvara skaffar man sig överblick över den skog som ska förvaltas och tar fram planer för skogsbruket. Skogsförvaltaren samråder med experter som arbetar med försäljning av skog och virke och med transportteknik för skogsprodukter. Man samverkar också med specialister på miljöfrågor och naturvård. I arbetsuppgifterna ingår att följa upp och vidareutveckla arbetet. Som Förvaltare av skog behöver man vara kunnig i den lagstiftning som reglerar skogsbruket, till exempel skogsvårds-, miljö-, naturvårds- och jaktlagstiftning, men även i arbetsmiljöfrågor och arbetsrättslig lagstiftning. Man kan även behöva kunskaper i affärsjuridik.

  I den nya skogsvårdslagstiftningen jämställs produktionen och naturvården inom skogsbruket. Naturvård och ekologiska frågor utgör därför en allt större del av arbetet. Det kan till exempel innebära att ta ställning till vilka områden som på grund av känsliga djur- och växtarter bör skyddas och undantas från avverkning.

  Arbetsuppgifter

  Som Skogsförvaltare är man ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad och vägunderhåll inom ett skogsområde. Skogen ska skötas på bästa sätt, till exempel vad gäller avverkning och återbeskogning.

  • utveckla strategier för skogsbiologisk mångfald
  • hålla samman och leda olika projekt
  • handlägga, informera och avrapportera om vad som bedrivs inom skogsnäringen
  • arbeta med kvalitetssäkring och utredningsarbete
  • redovisning och revision av olika skogsprojekt
  • övergripande ekonomiskt ansvar
  • personalansvar

  Var arbetar man?

  Skogsförvaltaren är anställd på olika skogsbolag, skogsägarföreningar eller av organisationer som äger skog, till exempel kyrkan. Många arbetar som skogskonsulenter eller chefer vid Skogsstyrelsen och liknande hos skogsbolag, Sveaskog, Stora Enso, Siljan Skog m.fl. Andra exempel på arbetsuppgifter är som skogsvärderare och fastighetsmäklare eller som lärare och forskare vid SLU.

  Videointervju med en Skogsförvaltare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Skogsförvaltare

  De flesta som förvaltar skog är oftast Jägmästare eller Skogsmästare. Som Jägmästarstudent får du en bred ämneskunskap och studerar även kurser i organisation och ledarskap. Efter tre terminer väjer du inriktning mot skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Jägmästarprogrammet innebär 300 högskolepoäng och fem års heltidsstudier.

  Att studera till Skogsförvaltare

  Jägmästarutbildningens huvudämnen är skogsekologi, skogsproduktion (skogsskötsel), skogsteknik och ekonomi. Därutöver kan man välja att läsa kurser inom till exempel jakt och viltvård. Utbildningen leder framför allt till ledande och rådgivande arbetsuppgifter inom skogsbruket och närliggande branscher.

  Behörighetskrav för att plugga till Skogsförvaltare

  Det krävs grundläggande behörighet för högskolan att plugga till Skogsförvaltare på högskola.

  Studera till Skogsförvaltare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Skogsförvaltare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Vi saknar information om vidareutbildning för Skogsförvaltare. Men se gärna yrken som Jägmästare.

  Specialisering och inriktningar

  En Skogsförvaltare kan rikta in sig mot att bli Förvaltare inom ett skogsområde eller arbeta som Skogskonsulent på Skogsstyrelsen med skogsfrågor. 

  Skillnad mot liknande yrken

  Jordbrukets motsvarighet är Agronom som arbetar med liknande arbetsuppgifter men inom lantbruksnäringen

  Stipendier för Skogsförvaltare

  Det kan finnas stipendium för Skogsförvaltare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Skogsförvaltare:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom Ledarskap

  ...
  Grundläggande skogsutbildning - Yrkesvux, Skogstekniska

  Ett yrkespaket där man jobbar praktiskt med röjsåg och motorsåg, du ges möjlighet att ta både röjsågs- och mot...

  Alfta

  Skogsbrukstekniker, Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

  Vår utbildning syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt teknisk innehå...

  Ljusdal

  Skogligt Basår, Stora Segerstad och Värnamo

  Det skogliga basåret är en högskoleutbildning på 60 poäng som ger behörighet och platsgaranti till SLU:s skogs...

  Skinnskatteberg

  Skogsbrukstekniker, Skogstekniska

  Vår utbildning syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt teknisk innehåll.

  Alfta

  Grundläggande Skogsutbildning, Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

  Vår utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper i skogsskötsel, det sker i form av både praktiska oc...

  Ljusdal

  Fazer, banner stortavla