https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Vård & Omsorg

 • Sjuksköterska inom äldrevård

  En sjuksköterska inom äldrevård kan ansvara för hälso- och sjukvården i olika typer av särskilda boendeformer för äldre.

  Läs mer

  Vad är / gör en Sjuksköterska inom äldrevård?

  Arbetet är en blandning av sociala kontakter, medicinsk behandling och administration. När en ny person flyttar in görs en vårdplan upp som sedan ska följas upp och revideras när det behövs. Vården planeras tillsammans med anhöriga, biståndsbedömare och med den i vårdpersonalen som blir kontaktperson. Sjuksköterskan har också kontakter med till exempel läkare och sjuksköterskor om den boende kommer från sjukhus eller geriatrisk klinik, det vill säga en specialklinik för behandling av åldrandets sjukdomar.

  Sjuksköterskan ansvarar för att de boende får den omvårdnad och den rehabilitering de behöver och ger stöd till undersköterskor och vårdbiträden. Man kan också själv delta i omvårdnadsarbetet.

  Till de medicinska arbetsuppgifterna hör att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, lägga om sår och ge andra behandlingar som läkare ordinerat. Sjuksköterskan har det löpande medicinska ansvaret och undersöker dem som blir akut sjuka för att se vilken vård de behöver och om läkare behöver tillkallas. I arbetsuppgifterna ingår att sköta kontakterna med den läkare som har hand om de äldre på boendet. Man förbereder besöken och är med vid undersökningarna. Specialistutbildade sjuksköterskor kan också själva skriva ut vissa receptbelagda mediciner efter tillstånd från Socialstyrelsen.

  Till de administrativa uppgifterna hör att föra omvårdnadsjournaler och att sköta kontakterna med apoteket angående medicinhanteringen.

  Handledning och utbildning av vårdpersonalen i medicinska och sociala frågor ingår också i arbetet. Likaså att ha kontakter med närstående för att ge information och råd.

  Sjuksköterskan kan också arbeta med hemsjukvård. Då arbetar man ofta i team tillsammans med undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten. Man gör hembesök hos patienter och följer deras hälsotillstånd, tar prover och ger behandlingar. Andra uppgifter är att ge stöd och handledning till hemtjänstens personal liksom till närstående som vårdar sjuka i hemmet.

  Sjuksköterskor med specialistutbildning i geriatrik arbetar också på geriatriska kliniker på sjukhus. De förebygger och behandlar sådana sjukdomar hos äldre personer som har samband med åldrandet. Till arbetsuppgifterna hör också att informera och undervisa patienter och närstående om hur de kan träna, ändra matvanor och på andra sätt motverka sjukdom eller symtom. Man ger också råd till andra sjuksköterskor som inte är specialiserade i geriatrisk vård samt annan sjukvårdspersonal om omvårdnaden av äldre patienter med till exempel smärta, diabetes och cancersjukdomar.

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett särskilt medicinskt ansvar för att den hälso- och sjukvård som bedrivs i en kommun håller bra kvalitet. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ger råd och stöd till vårdpersonalen. Man har ansvaret för att de anvisningar och regler följs som gäller läkemedelshantering och delegering av uppgifter.

  Utbildning till Sjuksköterska inom äldrevård

  Vilken utbildning krävs för att bli Sjuksköterska inom äldrevård? För att arbeta som sjuksköterska inom äldrevård ska man vara legitimerad sjuksköterska. Ibland krävs också specialistutbildning, exempelvis till distriktssköterska eller geriatriksjuksköterska. För arbete på en geriatrisk klinik bör man ha specialistutbildning i geriatrik.

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska ha lång yrkeserfarenhet och specialistutbildning, till exempel distriktsköterskeutbildning eller specialistutbildning i geriatrik.

  Specialistutbildning till geriatriksjuksköterska ges genom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen. Den bedrivs ofta på halvfart och tar då 2 år.

  Specialisttbildning till distriktssköterska ges genom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen och tar 1,5 år vid normal studietakt.

  Båda utbildningarna finns vid flera universitet och högskolor i landet.

  Behörighetskrav sjuksköterska inom äldrevård

  Antagningskraven hittar du i sjuksköterska inom äldrevård Områdesbehörighet A14.

  ...
  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/sjukskotare-hogskolan-pa-aland
  Sjukskötare, Högskolan på Åland

  Sjukskötare är ett yrke för dig som tycker om att arbeta med människor och vill ta hand om andra. Som anställd...

  Mariehamn

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/sjukskoterskeprogrammet-campus-varberg
  Sjuksköterskeprogrammet, Campus Varberg

  Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrä...

  Varberg

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/specialistsjukskoterskeprogrammet-inriktning-vard-av-aldre-hogskolan-i-gavle
  Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, Högskolan i Gävle

  Är du redan legitimerad som sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa Specialistsjuksköterskeprogramm...

  Gävle

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/specialistsjukskoterskeprogrammet-med-inriktning-mot-vard-av-aldre
  Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, Jönköping University

  Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i st...

  Jönköping

  Distansinstitutet Stortavlamatchmail-banner Expressa Våren 19Swiss KonditorutbildningenYrkeshögskolan