https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Samhällsvetenskap

 • Samhällsvetare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Samhällsvetare samt relaterad information om hur mycket en Samhällsvetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Samhällsvetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Samhällsvetare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Samhällsvetare?

  Samhällsvetare är en sammanfattande beteckning på flera akademiker med sinsemellan mycket olika ämneskunskaper och funktioner i arbetslivet. Det är framförallt val av huvudämne som avgör var och med vad man kan arbeta.

  En del skaffar sig redan under utbildningen en specialitet som de sedan kommer arbeta med, medan andra utvecklar specialistkunskaper i arbetslivet. Gemensamt för samhällsvetare är att de i arbetslivet drar nytta av sina metodkunskaper, sin breda bakgrundskunskap och sitt administrativa kunnande. Oavsett inriktning blir samhällsvetaren tränad att söka, bedöma och analysera information som kan utgöra beslutsunderlag i alla sektorer: inom kommunal och statlig verksamhet, näringsliv och intresseorganisationer. Som Samhällsvetare kan du till exempel arbeta som utredare, handläggare inom stat och kommun, försäkringstjänsteman, informatör/kommunikatör, marknadsförare, ombudsman, omvärldsanalytiker, personalansvarig, projektledare, samhällsplanerare, samordnare, statistiker, eller med utvecklingssamarbete. Här är några exempel

  Näringslivet

  I näringslivet arbetar samhällsvetare främst med utredningsarbete, projektledning, undersökningar, omvärldsbevakning, information och PR, utveckling och utbildning. Handels-, tjänste- och serviceföretag är den största enskilda branschen inom privat sektor för samhällsvetare, men för de med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap är det vanligast att arbeta inom informations-, PR- och medieföretag.

  Statlig förvaltning

  Många samhällsvetare arbetar på departementen, riksdagen, skatteförvaltningen, SCB, Sida och andra statliga myndigheter och affärsverk. Arbetsuppgifterna varierar från mer administrativ och rutinartad handläggning till informationsarbete och expertbetonade analyser, förhandlingar och utredningsuppdrag. På regional nivå sysslar samhällsvetarna främst med social, ekonomisk och fysisk planering. Inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar samhällsvetare med utredning och bedömning.

  Kommunal förvaltning

  Inom landsting, kommuner och kommunala bolag arbetar samhällsvetare med ekonomisk planering, samhällsplanering, utredning och statistik. Ofta innehåller arbetet administrativt ansvar och ledarskap. Många har chefsbefattningar. I de politiska organen, som kommunala nämnder och fullmäktige, är samhällsvetare ofta sekreterare och föredragande.

  Intresseorganisationer

  Inom fackförbund, arbetsgivar- och branschorganisationer, humanitära organisationer och andra intresseorganisationer arbetar många samhällsvetare som ombudsmän eller utredare med ekonomiska och statistiska utredningar samt med information, förhandling, rådgivning, utbildning, remissarbete och opinionsbildning.

  Forskning

  De som efter sin examen från grundutbildningen väljer att fortsätta med en forskarutbildning stannar oftast inom den akademiska världen som forskare och lärare. Beroende på ämne har man som forskare mer eller mindre kontakt med näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra delar av samhället. Även fristående, statliga, näringslivsanknutna och internationella utredningsinstitut och forskningsorgan behöver samhällsvetare som lärare och administratörer.

  Internationell tjänst

  De flesta samhällsvetare som arbetar utomlands är inom den svenska utrikesrepresentationen för UD eller Sida, inom EU-kommissionen eller andra institutioner inom EU, olika FN-organ, humanitära och andra internationella organisationer. För internationella handläggartjänster fordras i regel hög utbildning, kvalificerad erfarenhet och mycket goda språkkunskaper.

  Övriga områden

  Med speciella kombinationer av ämnesstudier eller kompletterande utbildningar arbetar några samhällsvetare som journalister och specialreportrar, utbildare eller som specialister inom data samt inom tolk- och översättningsverksamhet. Att arbeta med olika former av omvärldsbevakning blir en allt vanligare arbetsuppgift för samhällsvetare inom såväl privat som offentlig verksamhet.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på befattning, intresse, studieinriktning och arbetslivserfarenhet. Se även ovanstående avsnitt för mer information.

  Var arbetar man?

  Samhällsvetare arbetar på många olika typer av arbetsplatser, både inom privat och offentlig sektor. 

  Videointervju med en Samhällsvetare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Samhällsvetare

  En samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen.

  Att studera till Samhällsvetare

  De vanligaste huvudämnena är statsvetenskap, sociologi samt medie- och kommunikationsvetenskap. En samhällsvetenskaplig utbildning innehåller ofta flera olika ämnen: demografi, ekonomisk historia, informatik, juridik, freds- och konfliktkunskap, företagsekonomi, kriminologi, kulturgeografi/samhällsgeografi, miljökunskap, nationalekonomi, samhällsplanering, socialantropologi, statistik, offentlig förvaltning, utredningsmetodik, utvecklingskunskap eller studier av en enskild region i världen. Många högskolor och universitet har utformat egna program med inriktning mot särskilda ämnen och kombinationer. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

  Behörighetskrav för att plugga till Samhällsvetare

  Behörighetskraven för utbildningar till Samhällsvetare hittar du i områdesbehörighet A4.

  Studera till Samhällsvetare utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Vi saknar information om ifall det krävs någon speciell utbildning för att bli samhällsvetare i Norge.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram för Samhällsvetare, t.ex. kan du läsa masterprogram i samhällsvetenskap med inriktningar som historia, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap eller pedagogik. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för Samhällsvetare.

  Specialisering och inriktningar

  Samhällsvetare riktar oftast in sig på att arbeta inom ett särskilt område till exempel inom kommunal förvaltning eller som forskare.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Samhällsplanerare arbetar med utredning och samordning vid planeringsarbete av exempelvis bostadsområden och trafik eller Handläggare som bereder ärenden som är kopplade till en viss fråga.

  Stipendier för Samhällsvetare

  Det kan finnas stipendium för Samhällsvetare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Samhällsvetare:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom Politik
  Kompetensutveckling på Utbildning24

  Frågor på studievägledningen relaterad till samhällsvetare

  ...
  Political Science & International Relations, 1 - 3 år – Regent’s University, STUDIN – Study International

  Regent’s University erbjuder studier på den högsta nivån i en internationell miljö där du som student är i fok...

  London

  International Relations and Politics, kandidat 3 år – Middlesex University, London, STUDIN – Study International

  Vill du läsa en utbildning med internationella relationer och politik? Och samtidigt uppleva en ny miljö och t...

  Flera orter

  Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, Göteborgs universitet

  Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (Smil) vid Göteborgs universitet är unikt genom sin integration av sam...

  Göteborg

  Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, Högskolan i Gävle

  Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys behandlar centrala teoribildningar och grundläggande met...

  Distansutbildning

  Fazer, banner stortavla