https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Samhällsvetenskap

 • Samhällsplanerare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Samhällsplanerare samt relaterad information om hur mycket en Samhällsplanerare tjänar i lön, hur det är att jobba som Samhällsplanerare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Samhällsplanerare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Samhällsplanerare?

  Samhällsplanering är ett brett yrke som omfattar utveckling av bebyggelse, service, kommunikation, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering inbegriper stadsplanering och hur samhällsintressen skall utvecklas. En Samhällsplanerare ansvarar för att man har en hållbar inställning gentemot framtida förändringar i till exempel infrastrukturen. Det är en rad olika saker man måste ta hänsyn till för en hållbar utveckling.

  En Samhällsplanerare måste tänka ur ett miljömässigt perspektiv ha ett öppet sinne då problem kan uppstå under vägen. Som samhällsplanerare måste man identifiera och analysera olika problem redan innan dem uppstår. Till samhällsplanering hör ekonomisk och sociala planering då det är en del i hur ett samhälle är uppbyggt. Man måste kunna samla in nödvändiga fakta som behövs för att man ska veta vad som behövs göras. Vid ett bygge är det många saker man måste ha i aktning som exempel hur vägarna ska gå, vilka förbindelser ska man ha med platsen, miljöpåverkan ska inte vara för stor, och byggnaden måste stå i proportion till folkmängd.

  Arbetsuppgifter

  Samhällsplaneringens uppgift är att ge beslutsfattare råd och vägledning inför beslut som har betydelse för hela samhällets utveckling. Man ska visa på olika möjliga åtgärder för att uppnå önskade resultat, valmöjligheter och konsekvenser av olika val. Arbetsuppgifter som innebär både ritningar med CAD, och planering, utredning och även

  • ta reda å faktiska förhållanden
  • förbereda beslutsunderlag
  • olika moment i samhällsplaneringsprocessen
  • analysera komplexa problemställningar
  • strukturera en mångfacetterad verklighet
  • bedöma konsekvenser av olika handlingar

  Var arbetar man?

  Samhällsplanerare är en specialist som kan finnas inom kommunen, men även inom länsstyrelser, i statlig och privat verksamhet som bygg- och konsultföretag. 

  Videointervju med en Samhällsplanerare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Samhällsplanerare

  Utbildningen ges vid en rad universitet/högskolor och efter avklarad utbildning så får man en kandidatexamen och efter denna kan man plugga vidare på en masterutbildning.

  Att studera till Samhällsplanerare

  Utbildningen behandlar många samhällsvetenskapliga områden men varvas med mycket naturvetenskapligt.

  Behörighetskrav för att plugga till Samhällsplanerare

  Behörighetskraven för utbildningar till Samhällsplanerare hittar du i områdesbehörighet A4.

  Studera till Samhällsplanerare utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Samhällsplanerare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram för Samhällsplanerare, t.ex. kan du läsa en master i samhällsplanering och stadsutformning eller hållbart samhällsbyggande. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för Samhällsplanerare.

  Specialisering och inriktningar

  Man kan som Samhällsplanerare rikta in sig på ett område exempelvis som Mark- och exploateringsingenjör i en kommun. Då arbetar man brett med mark- och exploateringsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför yrket med en Kulturgeograf som arbetar med att kartlägga och analysera behov för att sedan samordna intressen och föreslå var man ska placera till exempel bostäder, vägar, industrier, skolor eller idrottsanläggningar. 

  Stipendier för Samhällsplanerare

  Det kan finnas stipendium för Samhällsplanerare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Samhällsplanerare:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för Samhällsplanerare
  Kompetensutveckling för Samhällsplanerare

  Frågor på studievägledningen relaterad till samhällsplanerare

  Frågor på studievägledningen relaterad till samhällsplanerare

  ...
  Mobila System och GIT (GIS), OCELLUS Information Systems AB

  Den här utbildningen ger dig möjligheten att koppla samman geografisk IT med den mobila tekniken. Du kommer ef...

  Distansutbildning

  Political Science & International Relations, 1 - 3 år – Regent’s University, STUDIN – Study International

  Regent’s University erbjuder studier på den högsta nivån i en internationell miljö där du som student är i fok...

  London

  Samhällsplanerarprogrammet, Högskolan i Gävle

  Det treåriga Samhällsplanerarprogrammet ger dig kunskaper om hur vi gemensamt kan arbeta för att utveckla fram...

  Gävle

  Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, Högskolan i Gävle

  Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys behandlar centrala teoribildningar och grundläggande met...

  Distansutbildning

  Samhällsplanerarprogrammet 180 hp, Stockholms universitet

  Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och innebär problemlösning, s...

  Stockholm

  Fazer, banner stortavla